Laparoskopik Ortak Safra Kanalı Eksplorasyonunda Primer Kapatmaya Karşı T-Tüpüyle Drenaj

Cochrane derleme özeti

Karaciğerin safra üretimi dâhil çeşitli işlevleri bulunur. Safra yağ sindirimi için gereklidir ve karaciğerdeki bazı yan ürünlerin atılmasına da yarar. Karaciğerde üretilen safra, safra kesesinde geçici olarak depolanır. Yağlı besin alındığında kese ince barsağa safra salar. Ortak safra kanalı, safranın keseden ince barsağa aktığı kanaldır. Bu kanalı taşlar tıkayabilir. Bu taşlar genellikle kesede oluşur ve kanala geçer. Safra akışının bozulması sarılığa yol açar. Bu taşlar olağanda laparoskopik kolesistektomiden önce ya da laparoksopik safra kanalı eksplorasyonuyla birlikte endoskopla giderilebilir. Laparoskopik safra yolu eksplorasyonu ancak yüksek derecede uzmanlaşmış merkezlerde yapılabilir. Bu nedenle safra kanalı taşlarının tedavisinde endoskopik yöntem olağan kullanılan yöntemdir.

Laparoskopik girişimde ortak safra kanalı, kanala yapılan bir kesiyle eksplore edilir. Taşlar çıkarıldıktan sonra kesi dikilir. Geleneksel olarak cerrah kesi içinden yerleştirilen bir T-tüpü kullanır ancak eksplorasyon kistik kanaldan yapılmışsa bu kanal kapatılır. Ucu karından dışarı alınan tüp ortak safra kanalında gelişebilecek geçici ödem nedeniyle safra birikimini önlemeyi hedefler. Bu birikim safra kanalının iyileşmesini önleyerek safra sızıntısına neden olma potansiyeli taşır. Kontrol edilmeyen sızıntı hemen teşhis ve tedavi edilmediğinde potansiyel olarak yaşamı tehdit eder. T-tüpü dren işlevi görmesinin yanı sıra, opak madde verilerek taş kalıp kalmadığını görüntülemeye de yarar. Kalan taş olmadığı anlaşıldığında tüp çıkarılır. Ancak tüp çıkarıldığında kalan küçük delik cerraha kaygı verir. Ortak safra kanalındaki bu delik normalde iz bırakmadan iyileşir ancak, bazı hastalarda bu delikten safra sızarak tüpün önlemeyi hedeflediği problemlere neden olabilir. Böylece ortak safra kanalı eksplorasyonundan sonra T-tüpü kullanımı çok tartışmalı bir konudur.

Bu soruyu cevaplamak için literatürdeki randomize kontrollü araştırma bilgilerini derleyerek, ortak safra kanalının laparoskpik eksplorasyonundan sonra T-tüpüyle drenajın primer kapatmadan daha iyi olup olmadığı sorusunu cevaplamaya çalıştık.

Toplam 295 katılımcıyla yapılan 3 randomize kontrollü araştırma belirledik. Hastaların yarısı T-tüpüyle drenaj yarısı da primer kapatmaya randomize edildi. Çalışmaların üçünde de kayırma hatası riski yüksek bulundu.

Her iki grupta da ölüm olmadı. Ciddi komplikasyon oranında anlamlı fark bulunmadı. T-tüpü grubunda 1000 hasta başına yaklaşık 97, primer kapatma grubunda 61 komplikasyon oldu veya ilk grupta %11.3, ikincisinde %6.2 ciddi komplikasyon oranı belirlendi. T-tüpü grubunda komplikasyon oranları primer kapatma grubunun iki katı kadar görünse de bunun gerçek bir fark olmayıp daha çok tesadüfe bağlı olma ihtimali var. Bu farkların şansa bağlı olmadığından bilimsel olarak emin olamadığımız için anlamlı fark olmadığını ifade ettik. Elbette böyle bir fark gerçekten varsa klinik açıdan önemlidir.

Çalışmalardan hiçbirinde katılımcıların yaşam kalitesi raporlanmadı.

T-tüpü grubunda ortalama girişim süresi anlamlı derecede daha uzundu (20 dakika kadar). Yine aynı grupta ortalama hastanede kalış süresi anlamlı derecede (üç gün kadar) daha uzundu. Bu grupta katılımcılar anlamlı derecede daha geç işbaşı yaptılar (8 gün). T-tüpü kullanımı hastaya bir fayda sağlamadığı halde masrafı artırır görünüyor.

Bu alanda daha uzun izlem süreli ve kayırma hatası düşük daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Bu çalışmaların sonuçları yayınlanana kadar ortak safra kanalı eksplorasyonundan sonra rutin T-tüpü kullanımını teşvik etmiyoruz.

Kaynak

Gurusamy K, Koti R, Davidson BR. T-tube drainage versus primary closure after laparoscopic common bile duct exploration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD005641. DOI: 10.1002/14651858.CD005641.pub3

Orijinal özet için: Safra Kanalına T -Tüpü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv