Deride Bowen Hastalığı İçin Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Bowen hastalığı özel bir prekanseröz cilt lezyonunun klinik adıdır. Bu lezyonlar hastada nadiren belirti verir, genellikle 60 yaş üstü insanlarda derinin güneş gören kısımlarında iyi sınırlı, pullanma gösteren lekeler şeklinde görülür. Kadınlarda daha sıktır, Birleşik Krallıktaki hastaların en sık alt bacağını tutar. En sık tutulan vücut bölgelerinin neden ülkeler arasında fark gösterdiği bilinmiyor. Hastalık tipik olarak yavaş geliştiği ve tedaviye uygun cevap verdiğinden Bowen hastalarında prognoz genel olarak mükemmeldir. Lezyonlar genellikle yavaş gelişir, ancak hayatı tehdit etmese de küçük de olsa skuamoz hücreli kanser denen bir cilt kanserine dönüşme riski bulunur (tahminen %3).

Bu derlemede ciltte Bowen hastalığının en az yan etki gösteren en etkili tedavisinin hangisi olduğunu anlamayı hedefledik.

Tedavide çeşitli seçenekler bulunuyor: 5 florourasil (5-FU) ve imikimod kremleri gibi topikal tedaviler; eksizyon ya da Mohs mikrografik ameliyatı gibi cerrahi müdahaleler; kriyoterapi gibi tahrip edici tedaviler ve fotodinamik tedavi gibi ışık temelli tedaviler.

Toplam 363 katılımcıyla yapılan 9 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Cerrahi metotları değerlendiren çalışma bulunmadı.

Fotodinamik tedavinin kriyoterapi veya 5-FU’ya kıyasla minimal skarlaşma faydası sağlayan daha etkili bir tedavi olduğu görüldü. Kriyoterapi rahat uygulanır ve daha ucuz ancak fotodinamik tedavi kadar etkili görünmüyor ve daha fazla skarlaşma yapıyor.

Fotodinamik tedaviyle birlikte 5-aminolevülinik asit (ALA-PDT) 5-FU’dan daha etkili görünüyor buna karşın fotodinamik tedaviyle birlikte metil aminolevülinat (MAL-PDT) 5-FU kadar iyi görünmüyor. Bir çalışma da imikimodun faydalı olduğunu gösterdi.

Bu verilere dayanarak spesifik tavsiyeler yapılamıyor, bu nedenle bu derlemede tedavilerin kıyasi etkinliği hakkında kesin sonuç çıkarılamadı.

Klinik pratiğe rehberlik edecek yüksek kalitede kanıt sağlamak için gelecekte özellikle cerrahi tedaviler için çeşitli tedavileri birbirine karşı kıyaslamaya odaklanan değişik çalışmalara net ihtiyaç var. Tedavi seçimlerini yaş grubu, lezyonların sayı ve büyüklüğü, tutulan bölge ve bağışıklık durumu etkileyebilir. Tedavilerin, Bowen hastalığı lezyonlarının skuamöz hücreli kansere dönüşme riskine etkisini belirlemek için uzun süreli (10 yıla kadar ) izlem gerekiyor.

Kaynak

Bath-Hextall FJ, Matin RN, Wilkinson D, Leonardi-Bee J. Interventions for cutaneous Bowen's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD007281. DOI: 10.1002/14651858.CD007281.pub2

Orijinal özet için: Bowen Hastalığı Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv