Fokal Epilepsi Sendromlarında İmmün Değiştirici Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Epilepsi olağan görülen bir nörolojik durum olup tüm dünyada 50 milyon kadar insanı etkiliyor. Beyni epileptik hale getiren mekanizmalar hala tamamen anlaşılmış değildir. Yakınlarda, bu süreçte bağışıklık sisteminin ve vücuttaki zedelenmelere verdiği cevabın önemli bir rol oynayabileceği öne sürüldü.

Epilepside bağışıklık sistemini hedefleyen bir tedaviyle ilgili tek bir randomize kontrollü araştırma belirlendi. Bu araştırmanın sonuçları intravenöz yolla verilen immün globulinin (İVİG) bazı epilepsili hastalarda nöbet sıklığını azaltmada etkili olabileceğini gösterdi. Ancak kesin bir sonuç çıkarabilmek ve tavsiyede bulunabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Walker L, Pirmohamed M, Marson AG. Immunomodulatory interventions for focal epilepsy syndromes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD009945. DOI: 10.1002/14651858.CD009945.pub2

Orijinal özet için: Epilepside İmmün Globulin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv