Safra Taşlarına Karşı Çin Tıbbi Bitkileri

Cochrane derleme özeti

Safra kesesi taşları tüm dünyada ciddi bir mortaliteye, şiddetli komplikasyonlara ve ekonomik külfete neden olur. Safra taşlarında güncel cerrahi tedaviler etkili olsa da bazı tip safra taşları (örneğin kalsiyum bilirubinat taşları) ameliyatla kolayca giderilemez ve sıklıkla nüksederek hastaları şiddetli komplikasyon riskine sokar.

Bu derlemede safra taşı olan hastalarda Çin tıbbi bitkilerinin fayda ve zararlarını değerlendirmeyi hedefledik. Bazı Çin tıbbi bitkileri belirtisiz, hafif ya da orta şiddette hastalıkta güvenli görünmekle beraber derlenen çalışmaların metodolojik kalitelerinin düşük veya kayırma hatası riskinin yüksek olması nedeniyle safra taşlarına şifa verici etkileri kesinlikle gösterilemedi. Bu nedenle, Çin tıbbi bitkilerinin klinikte yaygın olarak kullanılabilmeleri için, etkilerini değerlendiren kayırma hatası riski düşük randomize klinik araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gan T, Chen J, Jin SJ, Wang Y. Chinese medicinal herbs for cholelithiasis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD004547. DOI: 10.1002/14651858.CD004547.pub2

Orijinal özet için: Safra Taşında Çin Bitkileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv