Hepatosellüler Kanserde Karaciğer Nakline Karşı Cerrahi Çıkarma

Cochrane derleme özeti

Hepatosellüler kanserin iki ana tedavisi karaciğer nakli ve ameliyatla çıkarmadır. Tıbbi veri tabanları, bu ki metodu kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar için tarandı. Bulunan çalışmalardan hiçbiri derleme kriterlerimizi karşılamadığından derlenecek araştırma bulunamadı.

Hepatosellüler kanserde karaciğer nakline karşı rezeksiyonu destekleyen ya da reddeden randomize kontrolü araştırma bulunmuyor.

Kaynak

Taefi A, Abrishami A, Nasseri-Moghaddam S, Eghtesad B, Sherman M. Surgical resection versus liver transplant for patients with hepatocellular carcinoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD006935. DOI: 10.1002/14651858.CD006935.pub2

Orijinal özet için: Hepatosellüler Kanser

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv