Talasemi Ve Orak Hücre Hastalığında Çinko Takviyeleri

Cochrane derleme özeti

Çinko temel bir mikrobesindir, bağışıklık sistemini en iyi şekilde çalışması ve enfeksiyonlara karşı koruma için gereklidir. İnsanlar sadece besinlerden yeterli çinko alamayabilir. Bu nedenle araştırmacılar kansızlığı azaltma ve enfeksiyon ve komplikasyonları önlemenin bir yolu olarak çinko takviyesini inceledi. Bu derleme için çinko takviyesi alan ve almayan orak hücre veya talasemi hastalarında yapılan randomize kontrollü araştırmalar için literatür tarandı. Toplam 459 katılımcıyla yürütülen 9 araştırmayı derledik.

Talasemili hastalarda çinko takviyesinin serum çinko düzeyi üzerine bir faydasını gösteren kanıt bulunmadı. Ancak takviye alanlarda boyda artış görüldü.

Orak hücre hastalarında çinko takviyesi almanın faydasına dair kanıtlar karışıktı. Örneğin takviyeler bir yıl verildiğinde serum çinko düzeyinin arttığına dair kanıt bulundu ancak gruplar arasında hemoglobin düzeyi ve vücut kitle indeksi anlamlı fark göstermedi. Ayrıca çinko suplementi verilen orak hücre hastalarında üç ayda ve bir yılda daha az orak hücre krizi ve enfeksiyon görüldüğünü bulduk. Ancak toplam araştırma sayısının azlığı göz önüne alınarak bu sonuçların dikkatle ele alınması gerekiyor.

Kaynak

Swe K, Abas ABL, Bhardwaj A, Barua A, Nair NS. Zinc supplements for treating thalassaemia and sickle cell disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD009415. DOI: 10.1002/14651858.CD009415.pub2

Orijinal özet için: Orak Hücre Ve Talasemide Çinko

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv