Yumurtalık Kanserinde İdame Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Tüm jinekolojik kanserler arasında en yüksek ölüm oranı yumurtalık kanserinde görülür ve epiteliyal kanser tüm olguların %90 kadarını teşkil eder. Standart tedavi ameliyat ve 6 kür platin esaslı tedavidir ve kadınların %75’inde bu tedavinin sonunda herhangi bir hastalık belirtisi kalmaz. Ancak ilk tedaviye cevap veren kadınların %75’i 18 – 28 ay içinde nüks eder ve tümünün %20 – 40 kadarı 5 yıldan uzun yaşar.

Bazı hekimler epiteliyal yumurtalık kanserinde idame kemoterapisi yapılmasını önerdi. İdame kemoterapisi ilk ameliyat ve indüksiyon kemoterapisinden sonra remisyon sağlanan kadınlara verilen kemoterapi anlamına gelir. İdame kemoterapisinin amacı remisyon süresini ve toplam sürviyi uzatmaktır.

Bazı araştırmalar idame kemoterapisinin ilerlemesiz sürviyi iyileştirebileceğini gösterirken diğerleri bir etki göstermedi. Bu derlemede, bu hastalarda idame kemoterapisinin tek başına gözleme kıyasla daha iyi olup olmadığını anlamayı hedefledik. Platinli ajanlar, doksorubisin, topotekan veya paklitaksel gibi farklı tipte kemoterapi kullanılan 8 araştırma belirledik. Ancak bu ilaçlardan herhangi birinin sade gözleme kıyasla daha iyi olduğunu ispatlayacak yeterli kanıt bulunmadı.

İleri kanserli kadınlarda göz önüne alınması gereken önemli bir konu tedavinin faydalarıyla zararları ya da ters etkileri arasındaki dengedir. İdame kemoterapisinin kadınlar açısından bir klinik faydasına dair yorum yapabilmek için yetersiz kanıt var.

Kaynak

Mei L, Chen H, Wei D, Fang F, Liu GJ, Xie H, Wang X, Zou J, Han X, Feng D. Maintenance chemotherapy for ovarian cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD007414. DOI: 10.1002/14651858.CD007414.pub3

Orijinal özet için: Over Ca. İdame Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv