Komplike Olmayan Safra Koliğinde Gecikmeli Kolesistektomiye Kıyasla Erken Kolesistektomi

Cochrane derleme özeti

Karaciğer yağ sindirimi ve atıkların uzaklaştırılması dâhil birçok işlev gören safrayı üretir. Safra, safra kesesinde geçici olarak depolanır, buradan ince barsağa salınır. Safra kesesi içinde oluşan safra taşları, erişkin batı popülasyonunda %5-25 oranında bulunur. Her yıl %2-4’ü belirti verir. Belirtileri safra kesesinde sancı (komplike olmayan safra koliği) ve kesede iltihaplanma, safra akışının obstrüksiyonu sonucu sarılık, safra yollarında iltihap, ve pankreatittir. Güncel olarak, belirti veren taşlarda safra kesesinin çıkarılması (kolesistektomi) en iyi tedavi seçeneği olarak görülür. Bu ameliyat genellikle laparosopik olarak yapılır. Sancı laparoskopik kolesistektomi endikasyonlarından biridir ve sağ üst karında şiddetli olarak ve göğüs yanması gibi başka belirtilerle birlikte ya da olmadan, aniden ortaya çıkar. Bu sancıya safra koliği denir. Devletçe fonlanan sağlık sistemlerinde kaynaklar sınırlı olduğunda kolikli hastalar bekleme listesine alınır ve elektif olarak ameliyat edilir. Ancak ameliyatı geciktirmek hastayı komplikasyon riskine maruz bırakır.

Bu derlemede hastanın belirtilerle gelişinden sonraki iki hafta içinde yapılan erken kolesistektominin, daha sonra yapılan gecikmeli ameliyattan daha iyi olup olmadığını anlamayı hedefledik. Tıbbi literatürde sistematik olarak randomize kontrollü çalışmalar arandı. Araştırmaları iki yazar bağımsız olarak belirledi ve veri çıkardı.

Ortalama yaşları 43, %65’i kadın, toplam 75 katılımcıyla yapılan sadece 1 araştırma bulundu. Araştırmada 35 katılımcıya 24 saat içinde ameliyat yapılırken 40 katılımcıya ortalama 4 ay beklemeden sonra gecikmeli ameliyat yapıldı. Araştırmada kayırma hatası riski yüksekti. Erken ameliyat grubunda ölüm olmazken gecikmeli grupta 1 ölüm görüldü. Bu fark anlamlı bulunmadı. Her iki grupta da ameliyatla ilgili ciddi komplikasyon görülmedi.

Bekleme döneminde 40 hastadan 9’unda (%22.5) safra taşıyla ilişkili ciddi komplikasyon gelişti, 5 katılımcı da, nüks eden sancı nedeniyle yeniden hastaneye başvurdu. Gecikmeli grupta toplam olarak 14 katılımcı yeniden hastaneye kabul edildi.

24 saat içine ameliyat yapılan erken grupta ciddi komplikasyon gelişen hasta oranı anlamlı derecede daha düşüktü. Bu araştırmada yaşam kalitesi ve işe dönüş raporlanmadı.

İki grup arasında açık ameliyata dönüş gereken katılımcı oranında anlamlı fark bulunmadı. Erken grupta hastanede kalış süresi (1 gün kadar) ve ameliyat süresi (15 dakika kadar) anlamlı derecede kısaydı.

Kayırma hatası riski yüksek 1 araştırmaya dayanarak, safra koliğinde 24 saat içinde yapılan laparoskopik kolesistektomi ciddi komplikasyonları, hastanede kalış süresi ve ameliyat süresini, ortalama 4 ay beklemeden sonra yapılan ameliyata kıyasla azaltır görünüyor. Bu bulguları konfirme etmek veya reddetmek için daha fazla, iyi tasarımlı klinik araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy K, Koti R, Fusai G, Davidson BR. Early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for uncomplicated biliary colic. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD007196. DOI: 10.1002/14651858.CD007196.pub3

Orijinal özet için: Erken Ve Gecikmeli Kolesistektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv