Erken Doğan Veya Düşük Doğum Tartılı Bebeklerde Enfeksiyonları Önlemek İçin İntravenöz İmmün Globuli

Cochrane derleme özeti

Bebekler ana rahminde ya da doğum sonrası hastanede özellikle yoğun bakım ünitesinde enfeksiyon kapabilir. Bu enfeksiyonlar ciddi hastalık veya ölüme neden olabilir. Anneden bebeğe immün globulin geçişi genellikle 32. gestasyon haftasında olur ve bebeklerde doğumdan sonra birkaç ay kadar immün globulin üretimi başlamaz. Teorik olarak, enfeksiyonlar ve istenmeyen etkileri bebeğe damar içi yolla koruyucu immün globulin verilerek azaltılabilir.

Günümüze kadar, koruyucu intravenöz immün globulin kullanımının yeni doğan sonuç ölçütlerine etkisini değerlendirmek için 5000 kadar bebekte araştırmalar yapıldı. İV immün globulin tedavisi kanla taşınan enfeksiyonlarda %3 ciddi enfeksiyonlarda %4 azalmayla sonuçlandı. İV immün globulin verilmesiyle birlikte yeni doğanlarla ilgili başka önemli sonuçlarda ve hastanede kalış süresinde azalma görülmedi. En önemlisi de İV immün globulin verilmesinin mortaliteye herhangi bir önemli etkisi bulunmuyor. Profilaktik IVIG kullanımı kısa vadede bir ciddi yan etkiyle birliktelik göstermiyor. Klinik bakış açısından mortalitede bir azalma olmadan nozokomiyal enfeksiyonlarda %3-4’lük bir azalmanın ya da diğer önemli sonuç ölçütlerinin önemi marjinal.

Kaynak

Ohlsson A, Lacy JB. Intravenous immunoglobulin for preventing infection in preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD000361. DOI: 10.1002/14651858.CD000361.pub3

Orijinal özet için: Erken Doğana IVIG

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar