Kısa Süreli Sonda İçin Antibiyotik Profilaksisi

Çeviri: Hem. Gökşen Polat *

Cochrane derleme özeti

Hastanede mesaneden idrar boşaltmak için kısa süreli olarak (iki haftadan az) sonda kullanılabilir. Bu durum üriner enfeksiyona veya idrarda bakteri sayısında artışa neden olabilir.

Bu derlemede, sonda kullanımı boyunca veya öncesinde antibiyotik alan kişilerde enfeksiyon olasılığının daha az olduğu bulundu. Aynı zamanda idrarda bakteri sayısında veya iltihap hücresi sayısında çoğalma olasılığının da daha az olduğu bulundu.

Antibiyotikten kaynaklanan allerjik reaksiyon veya başka yan etki olma ihtimaliyle ilgili herhangi bir kanıt bulunmadı.

Çalışmaların çoğunda antibiyotiğe dirençli bakteri tanımlandı ancak antibiyotik kullanımıyla ilişkisi kesin değil.

Kaynak

Lusardi G, Lipp A, Shaw C. Antibiotic prophylaxis for short-term catheter bladder drainage in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD005428. DOI: 10.1002/14651858.CD005428.pub2

Orijinal özet için: Sonda Enfeksiyon Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İzmir Katip Çelebi Ünv. İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Son Paylaşımlar