Sezaryen Dışı Ameliyatlarda Peritonun Dikilmesine Karşı Dikişsiz Kapatma

Cochrane derleme özeti

Periton karnın en iç tabakasıdır. Ameliyat sonunda karın kapatılırken bazı cerrahlar yaranın kuvvetin artırdığın düşünesiyle peritonu da diker. Bazıları gereksiz bulduğu, ek dikiş malzemesi kullanımıyla maliyeti artırdığı, ameliyat süresini uzattığı ve ağrıyı artırabildiği için peritonu dikmez. Bu durumda ameliyatlarda peritonun kapatılması ve kapatma yöntemi (aralıklı ya da sürekli dikiş) doğum dışı ameliyatlarda tartışma konusudur. Tıbbi literatürde doğum dışı ameliyatlarda peritonun kapatılması ve kapatılmamasını kıyaslayan çalışmaları aradık ve bu tartışmaya cevap bulmaya çalıştık. Dil, yayınlanma yılı, katılımcı sayısı ayrılmadan tüm randomize kontrollü araştırmalar seçildi.

Toplam 836 katılımcıyla yapılan 5 araştırmayı derledik. Tümünde de kayırma hatası riski yüksekti. Sadece 1 araştırmada operasyondan sonraki bir yıla kadar ölen hasta oranı raporlandı, peritonu kapatılan ve kapatılmayan gruplar arasında fark bulunmadı.

Üç araştırmada acil ameliyat gereken büyük yara açılması raporlandı. Toplam olarak 10/663 (%1.5) katılımcıda yara açılması görüldü, yine iki grup arasında anlamlı bir fark göstermedi.

Üç araştırmada ameliyat gerekebilen küçük yara açılmaları raporlandı. Toplam olarak 17/663 (%2.5) katılımcıda insizyonel fıtık oldu ve yine gruplar arasında anlamlı fark görülmedi.

Araştırmaları hiçbirinde; yaşam kalitesi, barsak tıkanması gelişimi (barsakların birbirine ya da karın duvarına yapışması) ya da insizyonel fıtık veya yapışıklık tamiri nedeniyle ameliyat olan hasta oranı gibi önemli sonuç ölçütleri raporlanmadı.

Sadece bir araştırmada hastanede kalış süresi raporlandı ve gruplar arasında anlamlı fark göstermedi, ancak hesaplara yeniden yatışlar dâhil edilmedi.

Doğum dışı ameliyatlarda periton kapatmanın uzun ya da kısa vadeli bir avantajına dair herhangi bir kanıt yok görünüyor. Ancak araştırmalarda kayırma hatası riski yüksek olduğundan hatalı sonuçlar çıkabilir. Bulgularımızın, sezaryenle ilgili benzer bir derleme yapan bir başka araştırma grubunun bulgularıyla benzer olması ilgi çekici.

Kaynak

Gurusamy K, Cassar Delia E, Davidson BR. Peritoneal closure versus no peritoneal closure for patients undergoing non-obstetric abdominal operations. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD010424. DOI: 10.1002/14651858.CD010424.pub2

Orijinal özet için: Ameliyatta Periton Kapatma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv