Erişkinde Stres İnkontinense Karşı Akupunktur

Cochrane derleme özeti

Stres altında idrar kaçırma yaşlılarda özellikle kadınlarda olağan görülen bir hastalık. Belirtiler öksürme, gülme ya da egzersiz esnasında idrar kaçırmadır. Yaşamı sosyal, psikolojik, fiziksel ve mali yönlerden etkiler. Bu duruma karşı akupunktur Asya ülkelerinde yaygın olarak kullanılıyor ve bu kullanımın sıklığı dünya çapında artıyor. Geleneksel Çin tıbbının bakış açısından akupunktur qi’yi ve mesane işlevinin yeniden kazanılmasını destekleyerek stres üriner inkontinens belirtilerini iyileştiriyor.

Bu derlemeye 60 kadınla yapılan sadece 1 küçük randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Stres inklontinenste ilaç tedavisine kıyasla akupunkturun etkilerini değerlendirmek için yeterli kanıt bulunmadı; yüksek kalitede randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Wang Y, Zhishun L, Peng W, Zhao J, Liu B. Acupuncture for stress urinary incontinence in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD009408. DOI: 10.1002/14651858.CD009408.pub2

Orijinal özet için: İdrar Kaçırmada Akupunktur

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar