Miyadında Doğan Bebeklerin Göbek Kordonu Bağlama Zamanının Anne ve Bebekle İlgili Sonuçlara Etkisi

Cochrane derleme özeti

Doğumdan hemen sonra, bebeği anneye bağlayan kordon plasentaya bağlıdır. Olağan olarak kordon klemple kapatılarak bebek plasentadan ayrılır. Bu klempleme doğumun 3. aşamasının (bebeğin doğumu ve plasentanın doğumu arasındaki zaman) bir parçasıdır. Zamanlaması kliniğin politikası ve uygulamasına göre değişir.

Kordonun erken klemplenmesinin doğumdan sonra kanama (postpartum kanama) riskini azalttığı düşünülse de, toplam 3911 anne-bebek çiftiyle yapılan 15 randomize kontrollü araştırmanın bu derlemesi, postpartum kanama oranlarında erken ve geç (genellikle 1-3 dakika arası) klempleme arasında anlamlı fark olmadığını gösterdi.

Ancak geç klemplemenin miyadında sağlıklı bebeklerde; doğum tartısının, erken hemoglobin konantrasyonunun ve doğum sonrası 6 aya kadar demir rezervlerinin yüksek olması gibi potansiyel olarak önemli avantajları vardı. Bu avantajların, bebekte fototerapi gerektiren küçük bir sarılık riski fazlasına karşı tartılması gerekiyor.

Kaynak

McDonald SJ, Middleton P, Dowswell T, Morris PS. Effect of timing of umbilical cord clamping of term infants on maternal and neonatal outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD004074. DOI: 10.1002/14651858.CD004074.pub3

Orijinal özet için: Kordon Klempleme Zamanı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv