Çocuklar Ve Ergenlerde Diş Çürüklerini Önlemek İçin Flor Vernikleri

Çeviri: Dt. Elis Mutlu*

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemenin sorusu, çocuklar ve genç erişkinlerde diş çürüklerini önlemede flor vernikleri kullanımının, plasebo ya da tedavi edilmeyen olgularla karşılaştırıldığında ne kadar etkin olduğudur.

Arka plan

Diş çürükleri dünya genelinde önemli bir sağlık problemidir. Sadece erişkinlerin büyük çoğunluğunu değil çocukların da %60 ile %90’ını etkiler. Başka bir deyişle, 10 çocuktan 6-9’u diş çürüğüne sahiptir. Diş çürüklerinin şiddeti ülke içinde ve ülkeler arasında değişiklik gösterir ve genellikle sosyoekonomik düzeyi düşük olan ülkelerdeki (Gelir düzeyi, eğitim ve çalışma olanakları göze alınarak hesaplandı) çocuklar daha çok etkilenir. Tedavi edilmeyen çürükler, diş kuronunun ileri seviyede harabiyetine yol açar ve şiddetli ağrı ile seyreder. Çürük dişlerin tedavisi, zaman ve mali açıdan son derece pahalıdır ve sağlık sistemi kaynaklarının önemli gider kalemlerinden biridir.

Çocuklarda ve genç erişkinlerde diş çürüklerinin önlenmesi, diş hekimliği hizmetlerinin önceliği kabul edilir ve çürük tedavisinden daha düşük maliyetli bir uygulamadır. Flor, diş çürüğünü önleyen bir mineraldir. Birçok bölgede, içme sularına flor katılmıştır. Aynı zamanda doğrudan diş yüzeyine flor vernikleri formunda uygulanabilir. Süt ve sürekli dişlere, diş hekimi tarafından yılda 2 veya 4 kere uygulanır. Diş yüzeyinde nispeten uzun zaman kalır, etkin ve etkili şekilde flor salınımı sağlar.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede13 Mayıs 2013’e kadar olan kanıtlar sunuluyor.

Derlememizin bu güncellemesinde toplam 12 455 çocukla yapılan ve 1957 ile 2012 yılları arasında yayınlanmış 22 araştırma bulunuyor. Çalışmalarda kıyaslamalar plaseboya ya da tedavi yapılmamasına karşı yapıldı, izlemler 1 – 5 yıl arasında sürdürüldü. 12 araştırma 2 yıl sürdü.

Anahtar sonuçlar

Sağlanan kanıtlar araştırma tasarımlarıyla ilgili sonunlar nedeniyle orta kalitede bulundu. Yine de, çocuk ve genç erişkinlerdeki sürekli dişleri inceleyen 13 çalışmada flor verniği kullanımının çürük, çekilmiş diş ve dolgulu yüzey değerlerinde yaklaşık %43 azalma sağladığı bulundu.

10 çalışmada, süt dişlerine uygulanan flor verniklerinin çürük, çekilmiş diş ve dolgulu diş yüzey değerlerinde %37 azalma sağladığı görüldü.

Olası yan etkiler veya tedavinin kabul edilebilirliği hakkında çok az veri bulunuyor.

Kanıt kalitesi

Sunulan kanıtlar araştırma tasarımlarındaki sorunlar nedeniyle orta kalitede.

Kaynak

Marinho VCC, Worthington HV, Walsh T, Clarkson JE. Fluoride varnishes for preventing dental caries in children and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD002279. DOI: 10.1002/14651858.CD002279.pub2

Orijinal özet için: Çocuk Dişlerine Flor Cilası

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv