Kistik Fibrozun Akciğer Hastalığında Mukus Yapısını Kıran İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Kistik fibroz en çok akciğerleri etkileyen genetik bir hastalık. Bu hastaların hava yollarında koyu mukus oluşması nedeniyle göğüs enfeksiyonları tekrarlar. Tiyol türevleri dâhil çeşitli tedavilerle balgamı yumuşatmak ve akciğer işlevini iyileştirmek hedeflenir. Tiyol türevleri nebülizatörle ya da ağızdan verilebilir. Akciğerlerle ilgili KOAH gibi başka durumlarda faydası gösterildi. Bu derleme kistik fibrozlu hastalarda nebülize ya da oral tiyol türevleri kullanımını tavsiye etmek için yeterli kanıt olup olmadığını anlamayı hedefliyor.

9 araştırma derlendi, üçünde nebülize edilen tiyol türevlerinin etkisi değerlendirildi. Birinde %20 N-asetilsistein %2 N-asetilsisteinle, diğerinde sodyum-2- merkaptoetan sülfonat %7 hipertonik salinle; üçüncüsünde glutatyon %4 hipertonik salinle kıyaslandı.

Nebülize tiyol türevleri genel olarak iyi tolere edildi, büyük ters olay görülmedi. Ancak hiçbiri sonuç ölçütlerimizde anlamlı bir iyileşme sağlamadı.

Altı araştırmada oral tiyol türevleri değerlendirildi. Üçünde oral N-asetilsistein plaseboyla; birinde oral N-asetilsistein, oral ambroksol ve plasebo; ve birinde oral karbosistein ve oral ambroksol kıyaslandı. Çalışmaların hiçbiri derlemenin sonuç ölçütlerinde anlamlı bir fayda göstermedi. Oral tiyol türevleri genel olarak iyi tolere edildi ve büyük ters etki görülmedi.

Özetle, derlenen çalışmalar nebülize ya da oral tiyol türevlerinin kistik fibrozlu hastalarda faydalı ya da zararlı olduğuna dair bir kanıt sağlamadı. Kullanımlarının tavsiye edilebilmesi için kistik fibrozlu hastalarda tiyol türevlerinin etkilerini araştıran daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Tam J, Nash EF, Ratjen F, Tullis E, Stephenson A. Nebulized and oral thiol derivatives for pulmonary disease in cystic fibrosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD007168. DOI: 10.1002/14651858.CD007168.pub3

Orijinal özet için: Kistik Fibozda Tiyol Türevleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv