Trigliserid Yüksekliği İçin Çin Bitki İlaçları

Cochrane derleme özeti

Trigliserid yüksekliği (HTGS), kandaki lipidlerin bir komponentini oluşturan trigliseridlerin kandaki seviyesinin artışı ile karakterizedir. Primer ve skonder tiplere ayrılabilir. Ateroskleroz, diyabet ve hipertansiyon gibi birçok hastalıkla birlikte görülebilir.

Farklı bitkisel preparatların (tek çeşit bitki, tescilli Çin ilaçları ya da farklı bitkilerin karşımı şeklinde) etkilerini değerlendirmek için, Çin bitki ilaçları ile ilgili mevcut tüm RK araştırmaları elden geçirdik. 170 HTGS hastası ile dört – altı hafta arası sürdürülmüş üç çalışma belirledik. Herhangi bir nedenle ölüm, kardiyovasküler veya serebrovasküler olaylar (kalp krizi veya felçler gibi), sağlıkla ilgili yaşam kalitesi veya maliyet hakkında bilgi bulunamadı.

Yalnız başına veya lipid düşürücü ilaçlarla ya da yaşam tarzı değişiklikleri ile kombine kullanılan Çin bitkisel ilaçlarının kan trigliserid düzeylerini azaltmada pozitif etkisi olabileceğini bulduk. Ters etkilerde ilişkili bir fark görülmedi ve ciddi ters etki görülmedi.

Mevcut kanıtlara dayanarak, özellikle çalışmalarda tarafgirlik hata riskinin net olmaması ve hastalar açısından önemli uzun vadeli sonuç göstergeleri üzerine bilgi bulunmaması nedeni ile kesin karara varılamıyor.

Yazarların kararı

Bu sistematik derleme, Çin bitki ilaçlarının trigliserid yüksekliği üzerine pozitif etkisi olabileceğini düşündürüyor. Çalışmalarda Çin bitki tedavisini izleyerek ciddi ters etki bildirilmedi. Ancak çalışmalarda kayırma hatası riskinin belirsizliği ve hasta için önemli uzun vadeli sonuç göstergelerinin olmaması nedeni ile kesin karara varılamadı.

Bilimsel Özet

Arka plan

Trigliserid yüksekliği ateroskleroz, diyabet, hipertansiyon ve şilomikronemi gibi birçok hastalıkla birlikte görülebilir. Çin bitki ilaçları uzun zamandır lipid-düşürücü ilaç olarak kullanılıyor.

Amaç

Trigliserid yüksekliğinde Çin bitki ilaçlarının etki ve emniyetini değerlendirmek amaçlandı.

Araştırma stratejisi

Cochrane Kütüphanesi, MEDLINE, EMBASE ve birkaç Çin bilgi tabanı dahil (tümü Mayıs 2012’ye kadar) çok sayıda bilgi tabanı araştırıldı.

Seçim kriterleri

Trigliserid yüksekliği olan hastalarda Çin bitki ilaçlarının plasebo, tedavi verilmemesi ve farmakolojik ve non-farmakolojik müdahalelerle kıyaslayan RK araştırmalar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

İki derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak bilgileri çıkardı ve tarafgirlik hata riskini değerlendirdi. Anlaşmazlıklar tartışma ile çözüldü ve kararlar konsensusla verildi. Tarafgirlik hata riskini anahtar kriterlerle değerlendirdik: Rastgele sıra verilmesi, yerleşim gizliliği, katılımcıların körlenmesi, eksik sonuç bilgileri, seçici sonuç bildirme ve başka hata kaynakları.

Ana sonuçlar

Derlemeye 170 katılımcı üzerinde yürütülmüş üç RK araştırma dahil edildi. Doksan katılımcı Çin bitki ilaçlarına randomize edilirken sekseni, her araştırmada 50-60 arasında olmak üzere kıyaslama gruplarına atandı. Tedavi süreleri dört altı hafta arasında değişti. Tüm araştırmalar Çin’de yürütüldü ve Çince yayınlandı. Genel olarak çalışmalardaki kayırma hatası riski belirsizdi. Araştırmalardan hiçbirinde herhangi bir nedenle ölüm, kardiyovasküler veya serebrovasküler olaylar (kalp krizi veya felçler gibi), sağlıkla ilgili yaşam kalitesi veya maliyet hakkında sonuç bilgisi bulunamadı. Üç bitkisel ilacın, Zhusuan Huoxue dekoksiyonu, Huoxue Huayu Tongluo dekoksiyonu, ve Chushi Huayu dekoksiyonu değerlendirildi.

Çin bitki ilaçlarını tek başına (iki çalışma) ve gemfibrozil ile kombine olarak (bir çalışma) değerlendiren üç çalışma da serum trigliseridlerinde bitkisel tedavi lehinde sonuçlar bildirdi. Çalışmalar arasında ciddi klinik heterojenite olması nedeni ile bir meta analiz yapmadık. Ters etkilerde ilişkili bir fark görülmedi ve ciddi ters etki görülmedi.

Kaynak

Liu Z, Li GQ, Bensoussan A, Kiat H, Chan K, Liu J. Chinese herbal medicines for hypertriglyceridaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD009560. DOI: 10.1002/14651858.CD009560.pub2

Orijinal özet için: HTGS ve Çin Bitki İlaçları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Yorumlar

1. Serpil Akbalık Akçacıoğlu

16 Ağustos 2013, 23:56

Bilmekte fayda var

Son Paylaşımlar