Akut Küme Baş Ağrısında Triptanlar

Cochrane derleme özeti

Küme baş ağrısı aşırı şiddetli, işkencevari bir şiddette bir ağrıdır. Başın genellikle bir yanında olup birkaç saat sürebilir ve daha çok erkekleri etkiler. Birkaç gün içinde çok sayıda baş ağrısı olabilir. Ağrının şiddetli doğası nedeniyle hızlı ağrı giderilmesi önemlidir.

Triptanlar migren tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Migren, küme baş ağrısından farklı olsa da bu ilaçların bazı tiplerinin küme baş ağrısında faydalı olabileceğini düşünmek için nedenler var. Triptanlar hızlı etki etmesi için cilt altı enjeksiyon veya burun spreyi şeklinde verilebilir.

İki farklı triptanı araştıran 6 araştırma bulduk. Katılımcı sayıları kısıtlıydı. Cilt altı 6 mg sumatriptan alımından sonraki 15 dakika içinde 10 hastanın 8’inde hafiften daha şiddetli olmayan ağrı sağlandı, 5’inde ağrı kayboldu.

Burun içi zolmitriptan alımından sonraki 15 dakika içinde 10 hastadan 3 kadarında hafiften daha şiddetli olmayan ağrı sağlandı ve 1’inde ağrı tamamen geçti.

Triptanla ters olaylar plasebodan fazla ancak genel olarak şiddet hafifle orta arasındaydı.

Küme baş ağrısı çekilmez bir hastalık. Bu nedenle daha çok hastada daha hızlı ağrı giderme sağlamak için daha fazla araştırma memnuniyetle karşılanır.

Kaynak

Law S, Derry S, Moore R. Triptans for acute cluster headache. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD008042. DOI: 10.1002/14651858.CD008042.pub3

Orijinal özet için: Küme Baş Ağrısında Triptan

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv