Erişkinde Diğer Antidepresanlara Kıyasla Fluoksetin

Cochrane derleme özeti

Depresyon ısrarcı mod düşüklüğü ve ilgi ve zevkin kaybolması özellikleri gösteren şiddetli bir ruh hastalığı. Bunlara genellikle iştahta değişim, uyku bozukluğu ve konsantrasyon düşmesi gibi çeşitli belirtiler eşlik eder. Depresyonun ağırlıklı tedavi seçenekleri ilaç ve psikososyal tedaviler, ancak orta ve şiddetli depresyonda en sık kullanılan tedavi antidepresan ilaçlar. Fluoksetin yeni nesil antidepresanların ilklerinden olup depresyon tedavisinde çok popüler durumda. Ancak fluoksetini başka antidepresanlarla kıyaslayan çalışmaların bulguları tartışma konusu. Bu sistematik derlemede depresyonun akut tedavisinde fluoksetinin etkinlik ve tolerabilitesi diğer antidepresanlara karşı kıyaslandı.

2012 Mayısında fluoksetini herhangi bir diğer antidepresana karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar (RKA) için literatürü taradık. Toplam 24 868 katılımcıyla yapılan 171 RKA analize alındı. Tüm araştırma sonuçlarının kombinasyonuyla fluoksetin’in eski nesil (trisiklik) antidepresanlara benzer derecede etkili olduğu ancak daha iyi tolere edildiği görüldü.

Diğer yeni nesil antidepresanlarla kıyaslamada fluoksetinle bazı antidepresanlar arasında etkinlik ve tolerabilitede önemli farklar bulundu. Örneğin fluoksetin sertralin ve mirtazapinden daha az etkiliydi ancak reboksetinden daha iyi tolere edildi. Bu farkların günlük pratiğe klinik bir etkisi olabilir. Ancak bu farkları yorumlarken çalışmaların kısa süreli olduğu (8 hafta ya da daha az) ve araştırmaların ortalama büyüklüğünün az (her biri 100 kişi kadar) olduğunun akılda tutulması gerekir. Dahası, derlenen çalışmaların çoğunluğuna ilaç şirketleri sponsor oldu ve da potansiyel olarak tedavi etkisinin olduğundan fazla hesaplanmasına yola açabilir. Sonuç olarak net ve klinik olarak önemli sonuçlar çıkarmak güç. Antidepresanların kendilerine ait güvenlik profilleri hakkında daha güvenilir bilgi gerekiyor.

Kaynak

Magni LR, Purgato M, Gastaldon C, Papola D, Furukawa TA, Cipriani A, Barbui C. Fluoxetine versus other types of pharmacotherapy for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD004185. DOI: 10.1002/14651858.CD004185.pub3

Orijinal özet için: Fluoksetin ve Diğerleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv