Akut Postoperatif Ağrıda Tek Doz Oral İbuprofen Ve Oksikodon

İbuprofen+oksikodon kombine tedavisi ile, sade oksikodona karşı daha uzun süre analjezi sağlandı, ancak aynı dozda ibuprofene karşı fark sağlanmadı. Sekiz saat sonrasında ek analjezi ihtiyacında küçük bir fark bulundu…

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Akut ağrıyı sabit dozda iki ağrı kesicinin tek tablette kombinasyonu, her bir ağrı kesiciden daha iyi giderebilir. Bu davranış, postoperatif ağrı ve migren ağrısında birçok farklı ilaç kombinasyonu için geçerli görünüyor. İbuprofen ve oksikodonun sabit doz kombinasyonları piyasada bulunduğu gibi ilaçlar bazı akut ağrılı durumlarda ayrı ayrı kombine edilerek de kullanılabilir.

Amaç

Orta – şiddetli arası postoperatif ağrıda tek doz oral ibuprofen + oksikodon’un analjezik etkinliği ve ters etkilerini değerlendirmek amaçlandı.

Araştırma stratejisi

CENTRAL (Sayı 4, 12, 2013), MEDLINE (1950 – 21 Mayıs 2013), EMBASE (1974 – 21 Mayıs 2013), the Oxford Pain Database, ClinicalTrials.gov, ve makalelerin referans listeleri.

Seçim kriterleri

Erişikinde akut postoperatif ağrıda tek doz oral ibuprofen + oksikodonu plasebo ile ya da aynı dozda sadece ibuprofenle karşılaştıran çift kör RKA’lar seçildi.

Bilgi toplama ve analiz

İki derleme yazarı birbirinden bağımsız olarak derlemeleri ve değerlendirdi ve seçti, kalitelerini değerlendirdi ve bilgileri çıkardı. İbuprofen + oksikodon, sadece oksikodon ve sadece ibuprofen verilen hastalardan 6 saat boyunca en az %50 ağrı azalması sağlanan hastalar, ağrı kesici etkiye karşı zaman eğrisinin altındaki alan kullanılarak belirlendi. Rölatif riskler (RR) ve fayda için tedavi edilmesi gereken hasta sayısı (NNT) hesaplandı. Ayrıca ters etki bilgileri toplandı.

Ana sonuçlar

Araştırma sonucunda, 1202 hasta ile yürütülen 3 çalışma belirlendi. Tümünde de aynı doz kombinasyonunun araştırıldığı anlaşıldı. Çalışmalarda 603 hastadan 400 mg ibuprofen + 5 mg oksikodonun plasebo ile kıyaslanması, 717 hastadan 400 mg ibuprofen + 5 mg oksikodonun sadece 400 mg ibuprofenle kıyaslanması ve 471 hastadan 00 mg ibuprofen + 5 mg oksikodonun sadece 5 mg oksikodon ile kıyaslanmasına dair bilgi sağlandı.

400 mg ibuprofen + 5 mg oksikodon ile 6 saatten fazla en az %50 ağrı azalması sağlanan hasta oranı %60, plasebo ile %17 bulundu. Bu rakamlarla NNT 2.3 (2 – 2.8 arası) bulundu.

Sadece 400 mg ibuprofenle oran %50 bulundu ve 400 mg ibuprofen + 5 mg oksikodon ile arada anlamlı fark görülmedi. Sadece 5 mg oksikodonla aynı oran %23 bulundu, kombinasyon için NNT 2.9 (2.3 – 4.0 arası) elde edildi. Kombinasyon ile yeniden medikasyon gerekmesi için plaseboya karşı daha uzun süre gerekti. Yeniden medikasyon gerekmesi için gereken medyan süre 5 saatten fazla olup plasebo ile 2.3 saat ve altında bulundu.

Kombinasyonla yeniden medikasyon gereken hasta sayısı, sadece ibuprofene veya plaseboya göre daha az oldu. Oranlar kombinasyonla %40, plasebo ile %83 sadece ibuprofenle %53, sadece oksikodonla %83 bulundu ve yeniden medikasyon gereken bir hastayı önlemek için NNT, kombinasyonla plaseboya karşı 2.4 (2.0 – 2.9 arası), sadece ibuprofene karşı 11 (6.1 – 56 arası) ve sadece oksikodona karşı 2.6 (2.1 – 3.4 arası) bulundu.

Bir ya da daha fazla ters etki görülen hasta oranı kombinasyonla %25, plasebo ile %25, sadece ibuprofenle %26, sadece oksikodonla %35 bulundu, farklar anlam göstermedi.

Ciddi yan etkiler sadece abdominal cerrahi sonrası hastalarda kombinasyonla 6/169, sadece ibuprofenle 1/175, sadece oksikodonla 3/52, plasebo ile 1/60 bulundu.

Etki sağlanamaması dışında nedenle tedaviyi bırakma oranı %5′in altında olup tedavi kolları arasında dengeli bulundu.

Yazarların kararı

Kombine tedavi sadece oksikodona karşı daha uzun süre analjezi sağladı, ancak aynı dozda ibuprofene karşı sağlamadı. Sekiz saat sonrasında ek analjezi ihtiyacında küçük bir fark bulundu ancak ters etki oranında daha büyük fark görülmedi

Kaynak

Derry S, Derry CJ, Moore R. Single dose oral ibuprofen plus oxycodone for acute postoperative pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD010289. DOI: 10.1002/14651858.CD010289.pub2 Orijinal derleme için

Orijinal özet için: İbuprofen ve Oksikodon

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv