Nöbetler: Gönüllülük ve Emeğin Tam Karşılığı Esas Olmalı


Dr. Salih Yener

1966 Yılında İstanbul da doğdum. İlk orta ve lise tahsilimi İstanbul da tamamladım. 1983 yılında Cerrahpaşa Tıp fakültesine girdim ve 1989 yılında mezun oldum. Erzincan Tekirdağ ve İstanbulda genellikle acil servislerde çalıştım. 2010 Yılından bu yana İstanbul Bayrampaşa Yıldırım ASM de aile hekimi olarak çalışmaktayım.

Birinci şartımız gönüllülük olmalıdır. Bilgisini ve tecrübesini acilde çalışacak kadar yeterli görmeyen ya da acildeki kaotik ortamı çekemem diyen hiç kimsenin oraya zorla gönderilmesine, gönlümüzün razı olmaması gerekir. Empati yapmak gerekirse bana, sen bundan sonra diyaliz kliniğinde nöbet tutacaksın deseler, bu konudaki bilgimin ve eğitimimin yetersiz olduğunu söyleyerek karşı çıkardım. Şu an aile hekimliği yapan arkadaşlar arasında yıllarca acilde çalışmış, bilgi ve tecrübesi neredeyse acil tıp uzmanı kadar gelişmiş hekimlerle bu nöbet krizi çözülebilir düşüncesindeyim.

İkinci konu nöbetlere giden arkadaşların, bu emeklerinin karşılığını tam ve eksiksiz alması gerekmektedir. Kimseye "üç kuruşa nöbet tutmak zorundasın" dayatması yapılmamalıdır. Verilen emeğin karşılığı tam olarak alınmalıdır. Nereden çıktığını bilmediğim ancak, Konya aile hekimlerine gönderilen yazıdaki 450 liralık nöbet ücreti 8 saat için makul ve yeterlidir. Daha önce dayatılmaya çalışılan 6-8 liralık saat ücretleri, komik ve gerçekle bağdaşmayan ücretlerden, Bakanlığın vazgeçtiğini umuyorum.

Kimse bize "sen üç kuruşa acilde nöbet tutuyorsun, o halde biz de senin çocuklarını bedava özel okulda okutalım" demiyor. Ya da "evin fiyatı 300 bin lira ama sen doktorsun 100 bin lira alalım" demiyor. Dememesi de normal çünkü ülkenin işleyen bir ekonomik sistemi var. Hekimlere farklı davranılamaz. O halde hekimin de emeğinin karşılığının adaletli ve hakça alması gerekmektedir.

Yani gönüllülük ve emeğin karşılığının tam alınması olmazsa olmaz şartlarımız olmalıdır.

Biz de şu anda acillerin kan ağladığını ve hizmetlerin aksadığını kabul etmek zorundayız. Ülkemizde ki her türlü sağlık sorununa duyarlı olduğumuzu gösterip, çözümün içinde bir parça olmamız gerektiğini göstermeliyiz. Unutmayalım, bir gün bizim veya yakınlarımızın acildeki hizmetlere ihtiyacı olabilir. Aile hekimliğindeki işlerimiz aksar diye kaygılanan arkadaşlarım endişelenmesin. Söz gelişi çarşamba 18-24 arası ve cumartesi 08-18 arası nöbet tutmamız aile hekimliğindeki işlerimizi aksatmayacaktır.

AHEF acele ve iyi düşünülmemiş bir karar alarak ciddi bir hata yapmıştır. AHEF in dediği gibi, "her şartta nöbete karşıyız" demek, büyük bir yanılgı olacaktır. Aile hekimlerinin büyük çoğunluğunu arkanızda göremeyeceksiniz. Türkiye deki aile hekimlerinin temsilcisiyiz lafları havada kalıp inandırıcılığınız sorgulanacaktır.

Eğer gönüllülük ve emeğin karşılığı, tam olarak verilmesi şartları yerine gelmezse, herkes fıtratına göre aktif ya da pasif direnişini yapması ve yöntemlerini ayrıca konuşuruz. İnsanlar kabul ettikleri şartlardan sorumludur. Kabul etmedikleri şartları zorlayarak yapılacak işlerin, ne sağlık sistemine ne de halkımıza bir yararı olmayacaktır.

Saygılarımla

Son Paylaşımlar
Arşiv