Kazanılmış Şiddetli Aplastik Anemide Spesifik İmmünosupresif Tedaviye Kıyasla Kardeşten Kök Hücre Na

Cochrane derleme özeti

Kazanılmış şiddetli aplastik anemi nadir görülür. Kanda ölen hücrelerin yerine olağanda kemik iliği kök hücreleri geçer. Şiddetli aplastik anemiye kök hücre yapan bu hücrelere karşı düzensiz ve saldırgan immün cevap neden olur. Eğer yedekleme yapılmazsa fonksiyonel kan hücreleri eksilir ve enfeksiyonlar, kanamalar ve tükenme görülür. Hastalarda solgunluk, güçsüzlük, yorgunluk ve nefes darlığı görülür. Hastalığa eşlik eden şiddetli enfeksiyonlar ana ölüm nedenidir.

Kardeş vericiden sağlanan, insan lökosit antijeni (HLA) eşlenik olan kök hücrelerin nakli yeni tanı konan hastalarda ilk tedavi seçeneğidir. Kardeşten alınan alınan kök hücreler yeni kan hücreleri oluşturmak üzere nakledilir. Nakledilen hücreler yerleşip kan üretmeye başlayamadığında ya da kök hücreler vücut hücrelerini yabancı olarak algılayarak saldırırsa (graft versus host) sorun çıkar. Her iki sorun de erken ölüme neden olabilir.

İmmünosupresif tedavi olarak siklosporin ve/veya antitimosit veya antilenfosit globulin gibi ilaçların uygulanması kök hücre nakline bir alternatiftir ve HLA eşlenik kardeş verici bulunamayan hastalarda kullanılabilir. Bu tedavi immün sistemi baskılar. Amaçlanan anormal immün cevapları azaltmaktır. Hasta tedaviye iyi cevap vermediği ya da hiç cevap vermediğinde problem görülür.

Derleme kriterlerimize uyan 3 araştırma belirledik. Tümünde de kesin sonuçlar çıkarmamıza engel olan metodolojik kısıtlamalar vardı. Primer sonuç ölçütüyle ilgili olarak, tedavi kollarının kıyaslanması genel mortalitede çelişkili sonuçlar gösterdi. Bir çalışma kök hücre nakli lehineyken iki çalışma siklosporin ve/veya antitimosit veya antilenfosit globulin tedavisinden yana sonuç verdi.

Tedaviyle ilişkili mortalite nakil kolunda hayli yüksekti. Tedavi başarısızlığı da siklosporin ve/veya antitimosit veya antilenfosit globulin kolunda önemli oranda görüldü.

Nakil yapılan hastalarda greft başarısızlığı %3 – 16 ve graft versus host hastalığı %26 – 51 oranında görüldü.

Veriler az ve kayırma hatası riski taşıdığından hangi tedavinin daha iyi olduğunu belirlemek mümkün olmadı.

Birkaç nedenle bu iki müdahaleyi kıyaslayan iyi kanıt sağlanması kuvvetle muhtemelen mümkün olmayacak. İlk neden etik kısıtlamalar ve kuvvetli hasta ve hekim tercihleri nedeniyle randomize kontrollü araştırma yapılması ihtimali olmamasıdır. “Mendeliyan randomizasyonlu” araştırmalar teorik olarak iyi kanıt sağlar ancak uygulamada düzgün yürütülmeleri güçtür ve hayal kırıklığı yaratır. Bir diğer neden de kök hücre nakli sonucunun oldukça iyileşmiş olmasıdır. Bu akrabadan ya da olmayan donörden alınan eşlenik donör nakli için geçerlidir. Bunlar, eşlenik kardeş ya da eşlenik akraba olmayan donör varlığında, siklosporin ve/veya antitimosit veya antilenfosit globulinin ilk tedavi seçeneği olamayacağı anlamına geliyor.

Kaynak

Peinemann F, Bartel C, Grouven U. First-line allogeneic hematopoietic stem cell transplantation of HLA-matched sibling donors compared with first-line ciclosporin and/or antithymocyte or antilymphocyte globulin for acquired severe aplastic anemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD006407. DOI: 10.1002/14651858.CD006407.pub2

Orijinal özet için: Eşlenik Donörden Nakil

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv