Periferik Arter Hastalığı Ve Baypas Greftleri İçin Homosistein Düşürücü Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Homosistein proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerden biridir. Kanda homosistein düzeylerinin yüksek olması arterlerde daralma ve tıkanmayla (ateroskleroz) birliktelik gösterir. Ancak probleme homosisteinin neden olup olmadığı belirgin değildir. Folik asit, B12 vitamini, B6 vitamini veya betain almakla kan homosistein düzeyleri normale dönebilir.

PAH hastalarında bacaklarda kan akımı, arterleri daraltan ya da tıkayan ateroskleroz nedeniyle bozuktur. Belirti olarak kramp şeklinde ağrı olmadan egzersiz ya da yürüme yetisinde azalma görülür. Bu hastalar ameliyatla ya da anjiyoplastiyle tedavi edilebilse de, 12 ay içinde arterin yeniden daralması ya da kapanmasına bağlı, kabul edilebilir bir tedavi başarısızlığı (restenoz) riski bulunur. Homosistein yüksekliği bu restenoza katkı yapabilir ve düzeyi düşürmek fayda sağlayabilir.

PAH ve homosistein yüksekliği olan hastalarda homosistein düşürücü tedavileri araştıran çalışmaları inceledik. Derlemeye PAH olan toplam 161 katılımcılı 2 araştırma dâhil edildi.

Bir araştırmada günde 400 μg folik asit veya 5-metiltetrahidro folat (5-MTHF) ile tedavi edilen hastalarda ayak bileği kol indeksinde (AKİ) anlamlı iyileşme görüldü.

İkinci bir araştırma, multivitamin B takviyesi alan katılımcılarda AKİ’de plaseboya kıyasla fark olmadığını gösterdi.

Bu araştırmalarda önceden belirlediğimiz mortalite ve bacak kaybı gibi diğer sonuç ölçütlerinden hiçbiri değerlendirilmedi. PAH ve hiperkolesterolemi hastalarında, homosistein düşürücü tedavinin klinik gidişata etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Andras A, Stansby G, Hansrani M. Homocysteine lowering interventions for peripheral arterial disease and bypass grafts. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD003285. DOI: 10.1002/14651858.CD003285.pub2

Orijinal özet için: Bacak İskemisinde Homosistein Düşürmek

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar