Yaşamın İlk 6 Ayında Görülen İçe Şaşılığa Karşı Farklı Tedaviler

Cochrane derleme özeti

Bebeklikte görülen içe göz kayması (infantil esotropi) görüşü ve iki gözün hizalı olarak kullanabilmesini (binoküler görme) etkiler ve bebek/ebeveyn için bir kozmetik sorun da oluşturur. Tedavide kaymayı azaltmak ve binoküler görmeyi iyileştirmek için ameliyatlı ve ameliyatsız müdahaleler kullanılır.

Bu derlemede çeşitli tedaviler ve tedavilerin zamanlaması araştırıldı. Yapılan tarama sonucunda tedavileri tedavi verilmemesine ya da birbirine karşı kıyaslayan herhangi bir randomize araştırma bulunamadı. Büyük, çok merkezli ve randomize olmayan bir çalışmada erken ameliyat olan çocuklarda 6 yaşında binoküler görmenin, geç ameliyat olanlara göre daha iyi olduğu bulundu. Ancak bu gruptaki bebeklere daha fazla ameliyat yapıldı ve ameliyat sonrasında şaşılık açısı iki grup arasında farklı bulunmadı.

Bu derleme en iyi ameliyat tipi, cerrahi olmayan müdahalelerin değeri ve her iki tip müdahalenin de en iyi zamanlaması hakkındaki tartışmayı çözemedi, alanda daha fazla araştırma gerektiğini vurguluyor.

Kaynak

Elliott S, Shafiq A. Interventions for infantile esotropia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD004917. DOI: 10.1002/14651858.CD004917.pub3

Orijinal özet için: Bebekte Şaşılık Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv