Şizofrenide Aralıklı Doz Teknikleri

Cochrane derleme özeti

Antipsikotik ilaçlar şizofreninin ana tedavisidir ve hastaların sesler duyma, olmayan şeyler görme ve garip inanışlar gibi pozitif belirtilerle başa çıkabilmesine yardım eder. Ancak bu ilaçların uzun süre kullanımıyla birlikte kilo alımı, baş, vücut ve ellerde kontrol edilemeyen hareketler, tremor, kas katılaşması, yürüme ve denge bozuklukları, uyuklama ya da apati ve hatta ölüm gibi ciddi yan etkiler görülür. Bu yan etkiler yaşam kalitesini kısıtladığından bazı hastalar ilaç almayı bırakır. İlacın kesilmesi de nüksler ve hastaneye yatışlara yol açan bir faktör olabilir. Bu durumlar antipsikotik ilaçları sürekli kullanımı yerine aralıklı olarak kullanmayı düşünmek için neden teşkil eder.

Aralıklı ilaç teknikleri ilaçların sürekli kullanılması yerine, belirtilerin nüks etmesine yakın dönemlerde kullanımıdır. Bu teknikler arasında ön belirtiye dayanan müdahale (risk değerlendirmesi ya da nüksün erken aşamasında); kriz müdahalesi (akut atakta ya da ruh sağlığında kötüye gidiş olduğunda); tedricen artırılan ilaçsız dönemler ve ilaç tatilleridir. Bu teknikler ilaca maruziyeti ve dolayısı ile yan etkileri azaltmayı hedefler.

Bu derlemede şizofreni ya da ilişkili bozuklukları olan hastalarda idame tedavisine kıyasla farklı aralıklı ilaç tekniklerini değerlendirmeyi hedefliyor. Toplam 2252 katılımcıyla yapılan ve aralıklı tedaviyi standart sürekli tedaviye karşı kıyaslayan 17 araştırma derlendi. Aralıklı tedavi alan hastalarda nüksler anlamlı derecede daha fazla görüldü, hastaneye yatışlar daha fazlaydı.

Sonuçlar aralıklı tedavinin nüksleri önlemede sürekli tedavi kadar etkili olmadığını gösterdi. Bilgiler daimi tedaviden yana olmakla beraber hastaların yaşam kalitelerini etkileyen malûliyet verici yan etkiler nedeniyle ilaçlarını bırakabildiği gerçek ortamda durum her zaman böyle değildir. Aralıklı tedavinin olabilecek potansiyel faydalarını değerlendirmek, özellikle sürekli tedaviyle olağan görülen yan etkilerle ilgili daha fazla araştırma gerekiyor. Aralıklı tekniklerin ekonomisi/sağladığı tasarruf, özellikle potansiyel mali etkinliğiyle ilgili araştırma yapılmadı.

Aralıklı tedavinin fayda ve zararlarıyla ilgili daha fazla kanıt sağlanana kadar, yöneticiler, psikiyatristler ve politika üreticilerin bunu bir deneysel tedavi olarak düşünmeleri gerekir.

Bu basit dilli özet Hizmet Kullanıcısı ve Hizmet Kullanım Uzmanı tüketici Ben Gray tarafından yazıldı, Rethink Mental Illness

Kaynak

Sampson S, Mansour M, Maayan N, Soares-Weiser K, Adams CE. Intermittent drug techniques for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD006196. DOI: 10.1002/14651858.CD006196.pub2

Orijinal özet için: Şizofrenide Aralıklı Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv