Gebelikte Çok Yüksek Tansiyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Tansiyonu çok yüksek gebelerde kan basıncı ilaçlarla düşürülebilir ancak en etkili antihipertansif ilaç bilinmiyor. Antihipertansif tedavinin amacı kan basıncını, çabuk ve baş dönmesi veya bebekte sıkıntı yaratabilecek ani düşmelerden kaçınacak şekilde güvenle düşürmektir

Gebelikte kadının kan basıncı ilk birkaç haftada düşer, gebeliğin ortalarına doğru tedricen yükselir ve doğumda gebelik öncesi düzeye ulaşır. Kan basıncı çok yüksek olan gebelerde (sistolik 160, diyastolik 110 veya üstü) böbrek yetmezliği, erken doğum ve felce neden olabilen pre eklampsi riski vardır.

Gebeliğin orta ve geç aşamalarında olan toplam 3573 kadınla yapılan 35 randomize kontrollü araştırmanın bu derlemesi, antihipertansif ilaçların kan basıncını düşürmede etkili olduğunu gösterse de hangi ilacın en etkili olduğuna dair yeterli kanıt bulunmadı.

Antihipertansif tedavilerle ilgili bazıları tek araştırmada olmak üzere 15 farklı kıyaslama yapıldı. Sadece bir araştırmaya büyük sayıda hasta alındı. Bu araştırmada nimodipin, magnezyum sülfatla kıyaslandı ve sırasıyla %47 ve %65 kadında hipertansiyonun devem ettiğini gösterdi.

Kalsiyum kanal blokerleriyle birlikte ısrarcı hipertansiyon hidralazinden daha az ve yan etkiler labetalolden daha az görüldü. Diazoksid kullanımının kan basıncında çok hızlı düşmeyle sonuçlandığına ve ketanserinin hidralazin kadar etkili olmayabileceğine dair biraz kanıt bulundu. Gebelikte antihipertansif ilaçların etkileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Duley L, Meher S, Jones L. Drugs for treatment of very high blood pressure during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD001449. DOI: 10.1002/14651858.CD001449.pub3

Orijinal özet için: Gebede HT Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv