Laparoskopik Kolesistektomi Sonrasında Bir Gece Yatışa Karşı Günübirlik Ameliyat

Cochrane derleme özeti

Bu derlemede çoğunlukla safra taşlarına bağlı olmak üzere çeşitli kese hastalıklarında laparoskopik kolesistektomiden sonra aynı gün taburculukla bir gece yatışın sonuçları kıyaslandı.

Safra kesesinde gelişen taşlar sancıya neden olur. Tedavisi laparoskopik olarak yapılan kolesistektomidir. Bu prosedürde hastanın bir gece hastanede kalması gerekir ancak gittikçe artan oranda hastaların aynı güne eve gönderildiği günübirlik ameliyat yapılıyor. Bu ameliyatı günübirlik uygulamanın güvenli olup olmadığı konusu biraz tartışmalı.

Bu çalışmada mevcut literatür tarandı ve konu hakkında bir genel görüş sağlamak için erişilebilen ilişkin tüm randomize kontrollü araştırmalar derlendi. Toplam 492 katılımcıyla yapılmış 6 araştırma bulduk. Tümünde de kayırma hatası riski yüksekti. Hasta ve sağlık hizmeti sunucusu açısından önemli olduğu düşünülen sonuç ölçütleri incelendi. Bunlar arasında ölümler, ciddi komplikasyonlar, yaşam kalitesi, ağrı, normal aktiviteye dönüş, işe dönüş, hastaneye yeniden kabul ve taburculukta başarısızlık (planlanan şekilde taburcu edilememe) yer alıyor.

Gruplar arasında ölüm ve komplikasyon oranlarında anlamlı fark bulunmadı. Yaşam kalitesi anlamlı fark göstermedi. Normal aktiviteye ve işe dönüş için gereken zamanda da anlamlı fark olmadı. Hastaneye yeniden kabul, taburculukta başarısızlık oranlarında anlamlı fark görülmedi.

Sonuçlar günübirlik ameliyatın hastalar için güvenli olduğunu gösteriyor. Tüm çalışmalarda kayırma hatası riskinin yüksek ve veriler az olduğundan sistematik ve tesadüfi hata risklerinin kayda değer olduğuna dikkat gerekir.

Laparoskopik kolesistektomide günübirlik ameliyat ve bir gece yatışın yaşam kalitesi ve başka sonuç ölçütlerine etkisini araştıran daha çok randomize araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Vaughan J, Gurusamy K, Davidson BR. Day-surgery versus overnight stay surgery for laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD006798. DOI: 10.1002/14651858.CD006798.pub4

Orijinal özet için: Günübirlik Laparoskopik Kolesistektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv