YBÜ’de Çocukların Mekanik Ventilasyonda Geçen Zamanını Azaltmada Kullanılan Protokollerin Faydası

Cochrane derleme özeti

Yoğun bakım ünitelerinde çok hasta ve solunumu yaşamı sürdürmek için yetersiz kalan çocuklarda mekanik ventilasyon kullanılır. Ancak eğer uzun süre kullanıldığında mekanik ventilasyon problemlere neden olabiliyor. Ventilasyonla birlikte, ventilatörle indüklenen akciğer hasarı ve pnömoni gibi komplikasyonlarla sedasyon komplikasyonları görülür ve ventilatör deneyiminin anıları kalır. Bu yüzden çocuğun ne zaman spontan nefes alabilecek kadar toparlandığını anlamak ve ventilatör desteğini azaltmak ve cihazdan ayırmak önemlidir. Ancak maalesef çocuğu ventilatörden ayırmanın en iyi yolu hakkında anlaşmaya varılmış değil.

Erişkinlerde araştırmacılar, yoğun bakım hekim ve hemşirelerine hastaları güvenli ve zamanlı olarak ventilatörden ayırmada rehberlik edecek standart protokollerin faydasını incelediler. Bu derlemede, faydasıyla ilgili bir karar çıkarabilmek için çocuklardaki ayrıma protokolleri incelendi.

28 gün üstü ve 18 yaş altı toplam 321 çocukta yapılan 3 randomize kontrollü araştırma bulduk. Yüksek kalitedeki bu araştırmalar Brezilya, Kanada ve ABD’de yapıldı.

En büyük çalışma protokolle ayırmanın mekanik ventilatöre bağlı süreyi ortalama 32 saat azalttığını gösterdi. Diğer iki çalışma herhangi bir anlamlı etki göstermedi.

İki çalışmada ventilatörden ayırma başlangıcı ve sonu arasındaki zamanda anlamlı azalmalar raporlandı.

Ayırma protokolleri ne çocuğun YBÜ’de veya hastanede kalış süresinin uzunluğunu ne de mekanik ventilasyonla birlikteki komplikasyonların sayısını etkilemedi.

İki çalışmada katılımcılar yoğun bakımda yatan büyük bir çocuk popülasyonu temsil edildi, ancak bunların arasında kalp cerrahisine giren ya da kronik nöromüsküler, kalp ya da akciğer hastalığı olan çocuklar yer almadı. Üçüncü çalışmaya sadece pnömoni, bronşiyolit ve ARDS olan çocuklar alındı.

Derlenen çalışmalarda ventilden ayırmaya hazır olmayı belirlemede değişik kriterler kullanıldı ve protokollerde ayırma sürecine farklı yaklaşımlar kullanıldı. Bu çalışmalarda kayırma hatası riski düşük ya da belirsizdi.

Sınırlı kanıtlar ayırma protokollerinin mekanik ventilasyon süresini kısalttığını gösteriyor. Ancak protokolle ayırmanın kazandırdığı sürenin çocukta fayda ya da zarara neden olup olmadığını göstermek için kanıtlar yetersiz.

Kaynak

Blackwood B, Murray M, Chisakuta A, Cardwell CR, O'Halloran P. Protocolized versus non-protocolized weaning for reducing the duration of invasive mechanical ventilation in critically ill paediatric patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD009082. DOI: 10.1002/14651858.CD009082.pub2

Orijinal özet için: Ventilatörden Ayırma Protokolü

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv