Standart Laparoskopik Kolesistektomiye Karşı Mini Laparoskopik Kolesistektomi

Cochrane derleme özeti

Erişkin batı popülasyonunun %10 – 15’inde safra taşları bulunur. Her yıl bunların %1 - 4 kadarı belirti verir. Belirti veren taşlarda ana akım tedavi kolesistektomidir. Sadece ABD’de her yıl 500 000’den fazla kolesistektomi yapılıyor. Halen tercih edilen, laparoskopik yöntemdir.

Standart laparoskopik kolesistektomide olağan olarak 2’si 5 mm 2’si 10 mm’lik dört giriş kullanılır. Yakın zamanlarda daha küçük girişler kullanımı bildirildi (mini port). Ancak mini port laparoskopik kolesistektominin güvenliği ve standart girişime göre bir avantaj sağlayıp sağlamadığı bilinmiyor. Bu soruyu cevaplamak için tıbbi literatürde randomize kontrollü araştırma kanıtları aradık.

Toplam 734 katılımcıda yürütülen 12 randomize kontrollü araştırma belirlendi. Araştırmaların çoğunda kayırma hatası riski yüksekti.

Çoğu çalışmada miniport laparoskopik kolesistektomi %80’den fazla hastada başarıyla bitirilebildi. Kalan hastalarda çoğunlukla standart girişe dönülürken bazılarında da açık girişime dönmek gerekti. Çalışma yazarları bu hastaları analizden çıkardı, bu nedenle çalışmaların ve bu sistematik derlemenin sonuçlarının çok dikkatle yorumu gerekiyor.

Mortalite raporlaması yapan 7 araştırmada gruplarda ölüm olmadığı bildirildi.

İki tip operasyon arasında ciddi komplikasyon gelişen hasta oranında, postop 10 günde yaşam kalitesinde ve laparoskopik girişimden açık ameliyata dönülmesi gerekenlerde anlamlı fark bulunmadı. Miniport laparoskopik kolesistektominin bitirilmesi standart port girişimden 5 dakika daha uzun zaman aldı.

İki tip girişim arasında hastanede kalış süresi, aktiviteye dönüş süresi ve çalışmaya dönüş süresinde anlamlı fark bulunmadı.

Postop 6 – 12 ay arasında anlamlı kozmetik fark bulunmadı, bu sonuç iki araştırmada raporlandı.

Miniport laparoskopik kolesistektominin cerrahi komplikasyonları azaltma, hastaneden kalış, aktiviteye dönüş, işe dönüş ve kozmetik açıdan avantajı yok görünüyor. Öte yandan operasyon süresinde de küçük bir artış oldu. Miniport laparoskopik kolesistektominin güvenliği henüz kesinleşmedi. Bu girişimin iyi tasarımlı randomize klinik araştırmalar dışında rutin kullanımı tavsiye edilemez. Miniport laparoskopik kolesistektominin güvenli olup olmadığı ve standart port girişime kıyasla bir avantajı olup olmadığını belirlemek için daha başka, iyi tasarımlı randomize klinik araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy K, Vaughan J, Ramamoorthy R, Fusai G, Davidson BR. Miniports versus standard ports for laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD006804. DOI: 10.1002/14651858.CD006804.pub3

Orijinal özet için: Mini Laparoskopik Kolesistektomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv