Multipl Sklerozda Yeni Bir Hastalık Değiştirici Tedavi: Oral Lakinimod

Cochrane derleme özeti

Multipl sklerozda (MS) güncel hastalık değiştirici tedaviler, spesifik olarak, nüks eden MS’te iltihabı geriletmeyi ve ilerleyici MS’te de sinir sisteminin korunma ve tamirini hedefler. Lakinimod ağızdan kullanılan, immün sistemi değiştirme ve sinir sistemini koruma şeklinde ikili özelliği olan yeni bir hastalık değiştirici ilaçtır.

Bu derlemede MS hastalarında lakinimodun etkinlik ve güvenliği değerlendirildi. Sonuç ölçütü olarak nüksler, malûliyette ilerleme, iltihabi lezyonlar ve beyin atrofisi değerlendirildi. İlişkin literatür içinde derleme kriterlerine uyan sadece 1 araştırma bulundu. Araştırma, alevlenen-durulan multipl sklerozlu 1106 hastayla yapıldı ve ek başına kullanılan lakinimodun etkinlik ve güvenliği plaseboya karşı kıyaslandı.

Güvenlik açısından, olağan yan etki olarak baş ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrısı, ishal, öksürük, idrar yolu enfeksiyonları ALT yükselmesi, uykusuzluk, bulantı, karın ağrısı ve sinüzit görüldü.

Araştırma düşük kalitede olup bir ilaç şirketinden fon aldığı için MS’te hastalık değiştirici ilaç olarak lakinimod kullanımına dair net bir tavsiye yapamıyoruz. Lakinimodun potansiyel faydaları ve güvenliğini uzun süreli kullanımda değerlendirmek için metodolojik kalitesi yüksek başka araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

He D, Han K, Gao X, Dong S, Chu L, Feng Z, Wu S. Laquinimodformultiplesclerosis. Cochrane Database of SystematicReviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD010475. DOI: 10.1002/14651858.CD010475.pub2

Orijinal özet için: MS Tedavisinde Lakinimod

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus