HIV Negatif Kişilerde Aktif Tüberklülozun Önlenmesi İçin İzoniyazid Monoterapisine Alternatifler

Cochrane derleme özeti

Tüberküloz (TB) dünyada iki milyar insanı etkilediği hesaplanan bir bakteriyel enfeksiyon hastalığıdır. Ancak çoğu insanda enfeksiyon aktif değildir (latent) ve TB mikrobuyla enfekte insanların küçük bir kısmında aktif hastalık gelişir. Latent tüberküloz enfeksiyonunun (LTBI) aktif hale geçmesini ilaç kullanımıyla önlemek global TB kontrolünün önemli bir parçasını oluşturur. İzoniyazidle (INH) 6 aylık tedavi önerilir ancak bu tedavi periyodu uzundur, INH karaciğer hasarına neden olabilir ve bu ilaca başlayan hastaların sadece yarı kadarı tedavisini tamamlar.

Bu derlemede LTBI olan HIV negatif insanlarda INH tedavisinin alternatifleri değerlendirildi. Büyük çoğunluğu HIV negatif toplam 10 717 erişkin ve çocukla yapılan, 2 – 5 yıl izlem yapılmış 10 randomize kontrollü araştırma belirlendi.

TB’den korunmada 3-4 ay süreyle rifampisin kullanımı 6 aylık INH tedavisine oldukça benzer sonuçlar verebiliyor ve daha az yan etkiye neden oluyor. Rifampsinle daha kısa olan tedavi süresi daha fazla insanın tedaviyi tamamlamasını sağlıyor.

Bundan başka iki ikili ilaç kombinasyonu tedavisi (rifampisin+INH ve rifampisin+pirazinamid) korunmada sade INH’ya kıyasla fark göstermedi ancak daha fazla ters olaya neden oldu.

Üçüncü bir alternatif olarak üç ay süreyle kullanılan haftalık denetimli rifapentin+INH kombinasyonu da; tedaviyi sınırlayan ters olaylar haftalık tedaviyle daha sık olsa da TB önlemede 9 ay kendi kendine kullanılan INH kadar etkiliydi, tedavi tamamlama oranını artırdı, daha az karaciğer toksisitesine neden oldu.

Kaynak

Sharma SK, Sharma A, Kadhiravan T, Tharyan P. Rifamycins (rifampicin, rifabutin and rifapentine) compared to isoniazid for preventing tuberculosis in HIV-negative people at risk of active TB. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD007545. DOI: 10.1002/14651858.CD007545.pub2

Orijinal özet için: TB Koruma Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar