Çok Düşük Doğum Tartılı Bebeklerde Prematürite Retinopatisini Önlemek İçin Erken Işık Azaltımı

Cochrane derleme özeti

Prematürite retinopatisi erken doğan bebeklerde olağan görülen bir retinal neovasküler hastalık olup tüm dünyada çocuk körlüğünün önde gelen nedenidir. İleri retinopatinin nedeni ve hastalığın gelişim yolu tamamen anlaşılmış değildir. Geçmişte muhtemel neden olarak oksijen takviyesi kullanımı, aşırı ışığa maruziyet ve hipoksi gibi birçok faktör öne sürüldü. Deneysel çalışmalar yoğun aydınlatmanın retinada geri dönüşümsüz hasara neden olabildiğini gösterdiğinden ışığa maruziyet araştırıldı. Dahası, çalışmalarda ışığa maruziyeti azaltmanın prematürite retinopatisinin ilerlemesini azaltmadığı sonucuna varıldı.

Bu sistematik derlemede çok düşük doğum tartılı bebeklerde ışığa maruziyeti erkenden azaltmanın prematürite retinopatisini önlemede etkisini değerlendirmeyi hedefledik. 7 yayın yapılan toplam 897 katılımcılı ve metodolojik kalitesi yeterli 4 randomize kontrollü araştırma derlendi.

Kanıtlar parlak ışığın prematürite retinopatisinin nedeni olmadığını gösterdi ve prematüre bebeklerin retinalarının ışığa maruziyetini azaltmanın hastalık insidensine etkisi bulunmuyor. Kanıtlar 2012 Ekimine kadar güncel.

Kaynak

Jorge EC, Jorge EN, El Dib RP. Early light reduction for preventing retinopathy of prematurity in very low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD000122. DOI: 10.1002/14651858.CD000122.pub2

Orijinal özet için: Prematürite Retinopatisi Ve Işık

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar