Doğum Sonrası Erken Dönemde Ev Ziyaretleri

Cochrane derleme özeti

Anne ve bebekte sağlık problemleri sıklıkla doğum sonrası ilk haftalarda meydana gelir ya da görünür hale gelir. Anneler için bu sorunlar arasında postpartum kanama, ateş ve enfeksiyon, karın ve sırt ağrıları, anormal akıntı, tromboemboli, idrar yolu komplikasyonları ile post-natal depresyon gibi psikolojik ve ruhsal sağlık sorunları yer alır. Anneler emzirmeyi yoluna koymak için de desteğe ihtiyaç duyar.

Bebekler ise enfeksiyonlar, asfiksi ve erken doğumla ilişkili ölüm riski altındadır.

Erken postpartum dönemde sağlık personeli ya da sağlıkçı olmayan destek personelinin yapacağı ev ziyaretlerinin kadınlar, bebekler ve ailelere etkisi sağlık problemlerinin uzun vadeli olmasını önleyebilir. Bu derlemede doğumu izleyen haftalarda çeşitli ev ziyareti programları incelendi.

Derlemeye 11 000’den fazla kadın hakkında bilgi sağlayan 12 RK araştırma dahil edildi.

Bazı araştırmaların anne ve bebeğin fiziksel kontrolüne odaklı, diğerlerinin emzirmeye, birinin ev işi ve çocuk bakımı ile birlikte pratik destek sağlanmasına yönelik olduğu anlaşıldı.

Tüm çalışmalar hem kaynakları zengin ülkelerde hem de olağan bakım alan kadınların hastane çıkışı sonrası erken dönemde ek postnatal bakım alamayabileceği düşük kaynaklı bölgelerde yapıldı.

Araştırmaların üç yaygın tip kıyaslama tipine odaklandığı görüldü: Beş çalışmada daha çok ya da daha az ziyaret randevusu arasında, üç çalışmada farklı bakım modelleri içeren randevular arasında, dört çalışmada da postnatal dönemde ev veya hastane çekapları arasında.

Çalışmaların ikisi dışında evde postnatal bakım sağlık profesyonelleri tarafından verildi.

Sonuç göstergelerimizden çoğu için sadece bir ya da iki çalışmadan bilgi sağlandı ve genel sonuçlar tutarsız bulundu.

Ev ziyaretleri ile yeni doğan ölümlerinde ya da annede ciddi sağlık problemlerinde azalma ilişkisine dair kanıt bulunmadı.

Daha yoğun ev ziyaretleri kadınların bedensel ve ruhsal sağlığını iyileştirmedi.

Toplam olarak, annelerine daha fazla postnatal ziyaret yapıldıkça, bebeklerde acil tıbbi bakım alma eğilimi azaldı.

Daha fazla ev ziyareti yapılması daha fazla kadını bebeklerini sadece emzirerek beslemeye teşvik edebilir.

Derlememizin kısıtlamaları; farklı çalışmalarda farklı sonuç göstergeleri bildirilmesi, sonuçların nasıl ölçüldüğü ile müdahaleler ve kontrol koşullarındaki ciddi ölçüdeki değişkenliktir. Çalışmalar karışık kalitede olması kayırma hatası riski olarak görülüyor.

Postnatal bakım için herhangi bir özel randevu planının tavsiye edilebilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Yonemoto N, Dowswell T, Nagai S, Mori R. Schedules for home visits in the early postpartum period. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD009326. DOI: 10.1002/14651858.CD009326.pub2

Orijinal kaynak için: Lohusa Ziyaretleri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv