Pnömoni Önleme Ve Tedavisinde C Vitamini

Cochrane derleme özeti

Pnömoni akciğerlerin bakteri veya virüs nedenli enfeksiyonudur. Klinik tanısı bazen güçtür. Küçük çocuklar ve yaşlılarda daha sık görülür. Düşük gelirli ülkelerde küçük çocuklar arasında her yıl 2 milyon ölüme neden olur. ABD’de enfeksiyona bağlı ölümlerin en sık görülen nedenidir.

C vitamini 1900’lerin erken döneminde keşfedildi ve biyolojik rollerinden birinin enfeksiyonlara direnç olabileceği önerisini sayısız hayvan çalışması destekledi. İnsanlarda yapılmış çalışmaları aradık ve toplam 2335 katılımcıyla yapılmış, C vitamininin toplum içinde pnömoniyi önleyip önlemediğini araştıran 3 çalışma bulduk. Bu koruma çalışmaları Birleşik Krallıkta, ikisi askerlerde üçüncüsü de yatılı okul çocuklarında 1940’larda yapıldı.

İki tedavi araştırması toplam 197 pnömonili hastada yapılıp, bu insanlara faydası olup olmadığı araştırıldı. Bunlardan biri yine Birleşik Krallıkta 66 – 94 yaş arası hastalarda yapıldı. Diğer çalışma ise eski Sovyetler Birliğinde yapıldı ancak hastaların sosyal ve beslenme durumları belirtilmedi. Bir diğer çalışmada da 37 yanık hastasında, C vitamininin hastanede kazanılmış pnömoniye etkisi araştırıldı. Toplam 6 araştırma derlendi, kanıtlar 2013 Nisanına kadar güncel.

Belirlenen çalışmaların 5’inde C vitamininin pnömoniye karşı koruyucu ve tedavi edici faydaları bulunurken, hastanede kazanılan pnömoni çalışmasında etki olmadığı bulundu. Genel olarak çalışmaların kalitesi iyiydi. Ancak bulguları pozitif olan 5 araştırma, sonuçlarından genel popülasyon için çıkarım yapılamayacak şekilde, olağandışı şartlarda yapıldı. Bu nedenle daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

C vitamini düzeyleri düşük pnömonili hastalara C vitamini takviyesi yapmak, düşük maliyeti ve güvenliği nedeniyle makul olabilir. 5 araştırmanın hiçbirinde dikkat çekici bir yan etki bildirilmedi.

Kaynak

Hemilä H, Louhiala P. Vitamin C for preventing and treating pneumonia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD005532. DOI: 10.1002/14651858.CD005532.pub3

Orijinal özet için: Pnömoni Tedavisinde C Vitamini

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv