Akut Taşlı Kolesistit Olan Yüksek Riskli Cerrahi Hastalarda Kesenin Dışa Drenajı

Cochrane derleme özeti

Safra taşı belirtileri gösteren hastalarda genel olarak kesenin çıkarılması (kolesistektomi) tavsiye edilir. Cerrahi komplikasyon riski yüksek, yani yaşlı veya birlikte başka hastalığı olan hastalar kesenin iltihabı sonucunda çok kötüleşebilir. Anestezi ve ameliyat esnasında vücudun stresi tolere edebilme, yetisi özellikle yaşlılarda veya birlikte başka hastalığı olan hastalarda azalır. Bu durumda bu insanlarda cerrahi yıkıcı bir eki gösterebilir. Bu hastaların en iyi klinik bakım bilinmiyor. Kesenin ultrason eşliğinde perkütan yolla tüple dışa drenajı (perkütan kolesistostomi) bu hastalar için bir tedavi yolu olarak önerildi. Kese içeriğinin dışa drenajıyla enfekte materyal giderilebilir ve bu suretle sağlık düzelebilir. Bazı hekimler perkütan kolesistostomiyi gereken tek tedavi olarak düşünüp kolesistektomiyi sadece daha ileri komplikasyon gelişenlerde yapmayı gerekli görürken diğerleri perkütan girişimin ardından rutin kolesistektomi tavsiye eder.

Optimal metodu belirlemek için konu hakkında mevcut tüm literatürü taradık ve randomize kontrollü araştırma bilgilerini topladık. Veriler iki yazar tarafından bağımsız olarak toplandı.

Toplam 156 katılımcıyla yapılan 2 araştırma belirlendi. Bu araştırmalarda aşağıdaki iki kıyaslama yapıldı:

1) Planlı geciktirilmiş kolesistektomiye karşı perkütan kolesistostomi ve ardından erken laparoskopik kolesistektomi (1 araştırma 70 katılımcı)

2) Konservatif tedaviye karşı perkütan kolesistostomi (1 araştırma 86 katılımcı).

Her iki araştırmada da sistematik hata riski yüksekti. Kıyaslama gruplarının herhangi ikisi arasında, ölen ya da komplikasyon gelişen katılımcı sayısında anlamlı fark bulunmadı. Çalışmalarda yaşam kalitesi raporlanmadı. Birinci çalışmada açık kolesistektomiye dönüş gereken katılımcı oranı raporlandı ve anlamlı fark bulunmadı.

Birinci çalışmada perkütan kolesistostomi ve ardından erken laparoskopik kolesistektomi grubunda ortalama yatış süresi ve masraflar, geciktirilmiş kolesistektomiye göre anlamlı derecede düşüktü.

Derlemeye sadece 2 araştırma alınabilmesi ve katılımcı sayılarının azlığı nedeniyle tesadüfi hata riski yüksek. Erişilebilen güncel kanıtlara dayanarak cerrahi riski yüksek akut kolesistitli hastaların klinik bakımında perkütan kolesistostominin rolünü belirleyemedik. Sistematik hata ve tesadüfi hata riski düşük, iyi tasarımlı klinik araştırmalara ihtiyaç var.

Kaynak

Gurusamy K, Rossi M, Davidson BR. Percutaneous cholecystostomy for high-risk surgical patients with acute calculous cholecystitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD007088. DOI: 10.1002/14651858.CD007088.pub2

Orijinal özet için: Perkütan Kolesistostomi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar