Kalp Damar Hastalıklarından Korunmada Akdeniz Diyeti

Cochrane derleme özeti

Diyetin kalp damar hastalıkları riskinde önemli bir rolü olduğu oldukça yerleşik. Geleneksel Akdeniz diyet kalıbı,1960’larda Yunanistan ve İtalya gibi ülke popülasyonlarında kardiyovasküler hastalıklardan ölüm oranının, muhtemelen farklı yeme alışkanlıklarının sonucu olarak Kuzey Avrupa ya da ABD’ye kıyasla daha düşük olduğu gözlemleri nedeniyle özel ilgi kazandı.

Bu derlemede sağlıklı erişkinlere ya da kardiyovasküler riski yüksek insanlara kardiyovasküler hastalıkları önlemek ve bunlarla birlikte görülen risk faktörlerini azaltmak için Akdeniz tipi diyet kalıbının etkileri değerlendirildi. Akdeniz diyetinin tanımı farklılıklar gösteriyor. Bu derlemeye aşağıdaki bileşenlerden en az ikisini raporlayan randomize kontrollü araştırmaları (RKA) dahil ettik:

1) Yüksek tekli doymamış/doymuş yağ oranı,

2) Düşük – orta arası kırmızı şarap tüketimi,

3) Yüksek bakliyat tüketimi,

4) Yüksek hububat – tahıl tüketimi,

5) Yüksek mayve-sebze tüketimi

6) Düşük et ve et ürünleri ve fazla balık tüketimi ve

7) Orta derecede süt ve süt ürünler tüketimi.

Kontrol grubuna müdahale yapılmadı ya da minimal müdahale yapıldı. Bu kriterlere uyan 11 RKA bulduk. Araştırmalarda katılımcılar çok değişikti ve diyet müdahaleleri farklıydı. Dört araştırmaya sadece kadınlar, iki araştırmaya sadece erkekler alındı, kalan 5 araştırma popülasyonu karışıktı. 5 araştırma sağlıklı erişkinlerde, 6’sı kardiyovasküler hastalık ya da kanser riski yüksek olanlarda yapıldı. Akdeniz diyetiyle ilgili bileşen sayısı 2-5 arasındaydı ve sadece 8 çalışmada müdahale Akdeniz diyeti olarak tanımlandı.

Sadece postmenopozal kadınları alan, tanımlanana kriterlerden sadece ikisini tutan ve Akdeniz diyeti olarak tanımlanmayan diyet uygulanan en büyük araştırmada, Diyet tavsiyesi ve kontrol grupları arasında kardiyovasküler hastalık (KVH ) gelişiminde fark bildirilmedi. Diğer çalışmalarda KVH risk faktörleri ölçüldü. Çok farklı olan çalışmalarda çoğu sonuç ölçütlerinin kombinasyonu mümkün olmadı. Kombinasyon mümkün olduğunda total kolesterol ve zararlı LDL kolesterol düzeylerinde küçük azalmalar bulduk. Uygulanan diyeti Akdeniz diyeti olarak tanımlayan çalışmalarda total kolesterol azalması daha fazlaydı. Çalışmaları hiçbirinde yan etkiler raporlanmadı.

Derlememizde, güncel sınırlı verilere dayanarak Akdeniz diyet kalıbının bazı kalp damar risk faktörlerini azalttığı sonucuna varıldı. Ancak farklı katılımcılardaki etkileri incelemek için ve faklı popülasyonlarda hangi müdahalelerin en iyi işe yaradığını görmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Rees K, Hartley L, Flowers N, Clarke A, Hooper L, Thorogood M, Stranges S. 'Mediterranean' dietary pattern for the primary prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD009825. DOI: 10.1002/14651858.CD009825.pub2

Orijinal özet için: Akdeniz Diyeti ve KVH Riski

Tam metin için: Tıbbi Özet VE Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus