Sigara Bırakmaya Yardımcı Medikasyonlar: Derlemelere Genel Bakış

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Sigara tüm dünyada erken ölümlerin ana nedenlerinden biridir. İnsanların sigarayı bırakmasına yardımcı olacak birçok ilaç bulunuyor. Bunlardan üçü, bu amaçla kullanım için ABD ve Avrupada lisans almış olan nikotin replasman tedavisi (NRT), bupropiyon ve vareniklindir. Vareniklin benzeri sitizin’in Rusya ve Doğu Avrupa’da kullanım lisansı bulunuyor. Risk ve yararları kıyaslamak için bunlar ve nortriptilin dâhil başka tedavilerle ilgili çalışmaları gözden geçirdik.

Metot

Farklı tedavilerle ilgili 12 Cochrane derlemesi bulduk. Kullanılan tedaviler arasında NRT; antidepresanlar (bupropiyon ve nortriptilin); kısmi nikotin reseptör agonistleri (vareniklin ve sitizin); anksiyolitikler, selektif tip 1 kanabinoid reseptör antagonistleri (rimonabant); klonidin; lobelin; diyaniklin; mekamilamin; opioid antagonistleri; nikotin aşıları ve gümüş asetat yer alıyor.

Derlemeler 2008 – 2012 yılları arasında yapıldı ve 101 000 içici üzerinde yürütülen 267 araştırma içeriyor.

Tüm derlemelere aktif tedaviyi plasebo ya da bazen başka tedavilerle kıyaslayan randomize kontrollü araştırmalar dâhil edildi. Sonuç göstergeleri tedavi başlangıcından en az 6 ay sonra ölçüldü ve sonuçlar çoğunlukla nefes, kan veya idrar testleri ile kontrol edildi.

Her tedavi için zarar riskini de değerlendirdik. Sonra NRT, bupropiyon ve vareniklini network meta analizi ile birbirlerine ile kıyasladık.

Sonuçlar

NRT ve bupropiyon sigarayı bırakmada plaseboya göre %80 oranında daha fazla insana yardımcı oldu; bu plasebo ile sigarayı bırakan her 10 kişiye karşılık NRT veya bupropiyonla 18 kişinin bırakacağını bekleyebileceğiniz anlamına gelir.

Vareniklin plaseboya kıyasla sigara bırakma şansını ikiye katlamaktan daha fazlasını yaptı. Plasebo ile ilacı bırakan her 10 kişiye karşılık bu ilaçla 28 kişinin bırakması beklenebilir.

Vareniklin nikotin bantları ve tablet, sprey, pastil, inhaler gibi diğer NRT tedavilerinden %50; nikotin sakızından %70 oranında daha fazla insana sigara bıraktırdı. Bu durumda NRT bandı ve diğer NRT preparatları ile sigara bırakan her 10 kişiye karşılık 15 kişinin ve NRT sakızı ile bırakan her 10 kişiye karşılık 17 kişinin vareniklinle sigara bırakması beklenebilir.

İki tip NRT’nin kombine edilmesi vareniklin kullanımı kadar etkili ve her birinin tek başına sağladığından daha fazla insana yardımcı oldu.

Farklı nikotin tipleri arasında seçim yapmak için az fark bulunuyor, sadece nikotin sakızı farklı. Bununla sigara bırakan her 10 kişiye kıyasla, diğer NRT preparatları ile yaklaşık 12 kişinin sigara bırakması beklenebilir.

Nortriptilin ve bupropiyon ile kombine NRT, tak başına NRT’den daha etkili bulunmadı.

Hem sitizin hem de nortriptilin plaseboya karşı sigara bırakma şansını minimal zarar riski ile artırdı.

Bupropiyonla nöbet geçirme riski (yaklaşık 1 000 kullanıcıda 1) biliniyor, ancak seçilen ve elenen araştırmalarda bu riski beklenenden daha az, yaklaşık 1/1 500 bulduk.

Bupropiyon kullanırken herhangi bir ciddi yan etki risk ihtimalinde marjinal bir artış olabilmesine rağmen, nöropsikiyatrik veya kardiyakovasküler problem riskinde artış görmedik.

Vareniklinin güvenliğine dair kanıtlar henüz araştırılıyor; araştırmalarda nöropsikiyatrik veya kardiyakovasküler problemlerde artışa kanıt bulamadık.

Klonidin sigara bırakmaya yardımcı oldu, ancak yan etkilere neden oldu.

NRT ile birlikte mekamilamin kullanımının sigara bırakmaya yardımcı olup olmadığı belirgin değildir.

Diğer tedaviler fayda sağlar görünmüyor. Nikotin aşıları şimdiye kadar Dünyanın herhangi bir yerinde kullanım lisansı almadı.

Nikobrevin Birleşik Krallıkta artık bulunmuyor, rimonabant, taranabant ve diyaniklin pazardan geri çekildi.

Kararlar

NRT, bupropiyon ve vareniklin her üçü de, düşük zarar riski ile birlikte sigara bırakma şansını artırdı.

NRT’nin kombine kullanımı vareniklin kadar ve tek tip kullanımından daha fazla etkili bulundu.

Nortriptilin sigara bırakma şansını artırıyor, zararlı olay kanıtı az.

Vareniklinin güvenliğinin izlenmesine devam etmek gerekiyor.

Plaseboya karşı NRT ile ilgili daha fazla araştırma yapılmasının tedaviyi anlayışımızda değişiklik yapması muhtemel değildir.

Kaynak

Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD009329. DOI: 10.1002/14651858.CD009329.pub2

Orijinal kaynak için: Sigara Bırakma İlaçları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar