Bel AğrısındaTraksiyon

Cochrane derleme özeti

Akut (4 hafta altı), subakut (4 – 12 hafta) veya kronik (12 haftadan uzun) dönemde bel ağrısı olan hastalarda traksiyonun ağrı şiddeti, günlük aktiviteleri yapabilme, genel iyileşme ve çalışmaya dönüş etkisine dair kanıtları derledik. Bazı hastalarda siyatik de vardı. Traksiyonun etkilerini seansın hemen sonrasında, kısa vadede (üç aya kadar) ve uzun vadede (bir yıla kadar) değerlendirdik.

Bal ağrısı tüm dünyada büyük bir sağlık problemi ve tıbbi harcamalar, çalışmadan kalma ve malûliyetin önemli nedenlerindendir. Bel ağrısında bir tedavi seçeneği olarak traksiyon binlerce yıldır kullanıldı. Traksiyonda iki kemik, ortak eklem boşluğunu artıracak yönde birbirinin tersine uygulanan bir kuvvetle çekilir. Çeşitli traksiyon yöntemleri genellikle başka tedavilerle kombine olarak kullanılır. En sık kullanılan teknikler mekanik ya da motorize çekim ve elle çekimdir.

Kanıtlar 2012 Ağustosuna kadar günceldir. Bel ağrılı toplam 2762 katılımcıya yürütülen 32 araştırma derlendi. Çoğu çalışmaya bel ağrılı ve siyatiği olan ve olmayan benzer hasta popülasyonları alındı. Çalışmaların çoğunluğu; akut, subakut ve kronik bel ağrılı hastalarla yürütüldü. Çoğunda 1 – 16 hafta arası süreyle yapılan, az bir kısmında 6 ay ya da bir yıllık uzun izlemler raporlandı.

Derlenen çalışmalar; tek tedavi olarak ya da fizyoterapiyle kombine traksiyonun bel ağrısında taklit tedaviye, traksiyonsuz fizyoterapiye ya da egzersiz, laser, ultrason ve korse gibi başka tedavi metotlarına kıyasla daha etkili olmadığını gösterdi. Bu kararlar siyatikli ya da siyatiksiz hastalar için geçerlidir. Traksiyon tipiyle (manuel ya da mekanik) ilişkili fark bulunmadı.

32 çalışmanın 7’sinde raporlanan yan etkiler arasında ağrıda artma, nörolojik belirtilerde şiddetlenme ve sonradan ameliyat bulunuyor. 4 çalışmada yan etki olmadığı raporlandı. Kalan çalışmalarda yan etkilerden bahsedilmedi.

Kanıt kalitesi çok düşükle orta arasında değişiyor. Yüksek kaliteli ve özellikle farklı belirti kalıpları gösteren hastaların ayrımını (siyatik olan ve olmayan, farklı süredir ağrıları olan) yapan çalışmalar nadirdi.

Kaynak

Wegner I, Widyahening IS, van Tulder MW, Blomberg SEI, de Vet HCW, Brønfort G, Bouter LM, van der Heijden GJ. Traction for low-back pain with or without sciatica. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD003010. DOI: 10.1002/14651858.CD003010.pub5

Orijinal özet için: Bel Ağrısı Bel Çekme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv