Cerrahi Yaralarında MRSA Enfeksiyonu Bulunan Hastalara Antibiyotik Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Ameliyat olan bazı hastalarda yara enfekte olur, nedeni genellikle bakterilerdir. Bu enfeksiyonların çoğu doğal yolla ya da rutin antibiyotik tedavisiyle iyileşir. Ancak bazı bakteriler, örneğin metisiline dirençli S. aureus (MRSA) rutin antibiyotiklere dirençlidir. Ameliyat sonrasında MRSA enfeksiyonu nadirdir ancak cerrahi yapılan alanlarda, göğüste ya da kanda görülebilir. MRSA’ya bağlı cerrahi alan enfeksiyonları ilgili ameliyat tipine bağlı olarak ameliyat olan hastaların, %1 ile %33’ünde görülebilir, yaşamı tehdit edebilir ve yatış süresini uzatabilir.

MRSA ile cerrahi alan enfeksiyonu olan hastalarda en iyi antibiyotik tedavisinin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bu belirsizliği çözmek amacıyla tıbbi literatürü kapsamlı olarak tarayarak bu enfeksiyonların tedavisinde farklı antibiyotikleri kıyaslayan çalışmaları bulmaya çalıştık. Araştırmada dil ya da yayın yılı sınırlanmadı. Araştırmaları iki yazar bağımsız olarak belirledi ve bilgileri çıkardı.

Farklı antibiyotikleri kıyaslayan sadece bir araştırma bulundu. Araştırma MRSA nedenli cerrahi alan enfeksiyonundan dolayı yatırılan 59 hastayla yapıldı. Hastaların yarısına linezolid yarısına da vankomisin verildi. Hastalara uygulanan prosedür tipleri belirtilmedi. Linezolid ile vankomisine göre daha fazla hastada MRSA temizlendi. Bu sonucun başka araştırmalarla konfirme edilmesi faydalı olurdu. Araştırmada bu antibiyotiklerle MRSA eradikasyonunun aşağıdaki başka özellikleri de raporlanmadı:

1. Yara daha çabuk iyileşti mi?

2. Hastanede kalış süresi

3. Yaşam kalitesi ve

4. tedavinin faydaları ilacın herhangi bir istenmeyen yan etkisine ağır bastı mı?

Genel olarak mevcut kanıtların kalitesi düşük. Güncel olarak MRSA’ya bağlı cerrahi alan enfeksiyonu tedavisinde özel bir antibiyotiği öneremiyoruz. Bu tek ve küçük çalışmadan sağlanan düşük kalitede kanıtlara göre MRSA ile cerrahi alan enfeksiyonu eradikasyonunda linezolid vankomisinden daha iyi görünüyor ancak bu tedavinin daha kapsamlı sonuçları bilinmiyor. Bu enfeksiyonlarda en iyi antibiyotik tedavisini belirlemek için iyi tasarımlı daha başka randomize kontrollü araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy K, Koti R, Toon CD, Wilson P, Davidson BR. Antibiotic therapy for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infections in surgical wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD009726. DOI: 10.1002/14651858.CD009726.pub2

Orijinal özet için: Cerrahi Alanda MRSA Enfeksiyonu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar