Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarının Tedavisine Ek Olarak Granülosit Koloni Stimülan Faktör

Cochrane derleme özeti

Diyabetik hastalarda tedavisi güç ayak yaraları gelişebilir ve bunların tedavisinde başarısızlık ayak-bacak kesilmesiyle sonuçlanabilir. Toplam 167 katılımcıyla yapılan 5 araştırma bulduk.

Araştırmalar olağan tedaviye granülosit koloni stimülan faktör (G-KSF) eklemenin enfeksiyonun iyileşme ihtimalini anlamlı derecede etkilemediğini ya da ayak yaralarının iyileşmesini güçlendirmediğini ayrıca oral antibiyotik tedavi süresini de kısaltmadığını gösterdi. Ancak G-KSF cerrahi müdahale, özellikle amputasyon ihtiyacını ve hastanede kalınan gün sayısını azaltır görünüyor. Bu analizlerde derlemeye alınan katılımcılarda değişkenlikle (örneğin enfeksiyon şiddeti, klinik değerlendirme zamanlaması, farklı G-KSF preparatların farklı süreler kullanımı) ilişkili kısıtlamalar vardı. Bu nedenle bulguların yorumlanmasında dikkat gerekiyor.

Kaynak

Cruciani M, Lipsky BA, Mengoli C, de Lalla F. Granulocyte-colony stimulating factors as adjunctive therapy for diabetic foot infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD006810. DOI: 10.1002/14651858.CD006810.pub3

Orijinal özet için: Diyabetik Ayakta G-KSF

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv