İleri Akciğer Kanserli Hastaların Tedavisinde Cisplatin Ve Karboplatinle Kemoterapi

Cochrane derleme özeti

Akciğer kanseri önde gelen kanser ölüm nedeni olup hastaların %75 kadarı tanıda şifa bulmaz durumdadır. Akciğer kanserinin en olağan görülen tipi (%90 kadar) küçük hücre dışı kanserdir. Bu hastaların çoğu için iyi bir tedavi seçeneği olan kemoterapiyle birlikte daha uzun sürvi ve yaşam kalitesi görülür. Ancak küçük hücre dışı kanserli hastaların tedavisi palyatiftir yani ağrı ve diğer sıkıntı verici belirtileri giderir. Tedavide en yaygın olarak cisplatin veya karboplatine eklenen bir başka ilaçla kombinasyon kullanılır ancak bununla birlikte istenmeyen toksisite görülür. Bu durumda bu tedavi kadar etkili ancak toksisitesi daha az bir tedavi istenir.

Toplam 5017 hastada üçüncü jenerasyondan bir başka modern ilaçla kombine edilen cisplatinle karboplatini kıyaslayan 10 araştırma bulduk. Bu ilaçlar sürviyi uzatmada eşdeğer etkiliydi ancak toksisite profilleri farklıydı. Cisplatin karboplatine kıyasla daha fazla bulantı veya kusmaya, ellerde ve ayaklarda daha fazla duygusuzluk ve karıncalanmaya ve kandaki platelet sayısında daha fazla azalmaya neden oldu.

Maalesef sadece iki çalışmada çalışıldığından ve etkiyi ölçmek için farklı metotlar kullanıldığından derlememizde yaşam kalitesini analiz edemedik.

Kaynak

de Castria TB, da Silva EMK, Gois AFT, Riera R. Cisplatin versus carboplatin in combination with third-generation drugs for advanced non-small cell lung cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD009256. DOI: 10.1002/14651858.CD009256.pub2

Orijinal özet için: Akciğer Ca. Cisplatin Ve Karboplatin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv