KOAH Tedavisinde Ipatropyum Bromide Karşı Tiyotropyum

Tiyotropiyum daha etkili, kanıtlar orta-yüksek arası kalitede.

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (COPD) kronik bronşit ve amfizem durumlarını da içine alan bir akciğer hastalığıdır. Çoğunlukla sigara içme ve toz soluma nedeni ile gelişir ve solunum yollarında blokaj ve daralmaya neden olur. Belirtileri soluk almada sıkıntı ve kronik öksürüktür. Tiyotropiyum hava yollarını genişleten, günde bir defa kullanılan bir inhalasyon ilacı olup KOAH tedavisinde kullanılır. İpatropiyum bromid de bir bronkodilatördür ancak etki süresi daha kısadır ve günde birkaç defa alınması gerekir.

Bulgularımız

1073 katılımcı hasta üzerinde yürütülmüş, tiyatropiyumun uzun vadeli etkinliği ve yan etkilerini ipatropiyum bromid ile kıyaslayan iki araştırma bulduk. Bir çalışma 12 hafta, diğeri bir yıl süreliydi. Çalışmalara alınan hastalar orta – şiddetli arası (ortalama FEV1 beklenenin %40’ı) KOAH hastalarıydı.

İpatropyum bromide kıyasla tiyotropyum tedavisi akciğer işlevinde iyileşe sağladı, KOAH alevlenmelerini azalttı ve yaşam kalitesini iyileştirdi. Tiyotropyum advers etkileri az ve daha güvenli görünüyor, ancak tiyotropyumla kıyaslamada ipatropyumla ölümler anlamlı fark göstermedi.

Kanıt kalitesi

Genel olarak kanıtlar orta yüksek arası kalitede bulundu. Tiyotropyum iki farklı inhaler şeklinde bulunuyor, Respimat ve Handihaler. Respimat cihazının güvenliği ile ilgili bazı endişeler var ancak bunun bir sorun olduğunu daha kararlı bir şekilde söyleyebilmemiz için bir araştırmanın yayınlanmasını bekliyoruz, bu da bir başka Cochrane derlemesi olarak yayınlanacak.

Kararlar

Bu derlemeye göre stabil orta – şiddetli arası KOAH hastalarında tiyotropyumun ipatropyum bromide kıyasla daha çok faydası var.

Kaynak

Cheyne L, Irvin-Sellers MJ, White J. Tiotropium versus ipratropium bromide for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD009552. DOI: 10.1002/14651858.CD009552.pub2

Orijinal özet için: İpatropiyum – Tiyotropium

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv