Eritropoetine Dirençli Diyaliz Hastalarında Anemiye Karşı Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Diyalize giren birçok böbrek hastasında anemi gelişir. Eritrosit yapımını (eritropoez) uyarıcı gruptan ilaçlar eritrosit yapımını artırarak anemiyi düzeltebilir. Eritropoez uyarıcı ilaçlar (EUİ) çoğunluk için yüksek fayda sağlamakla beraber %10 kadar hasta tedaviden az fayda görür ya da hiç görmez. Aneminin kontrol edilememesi ve durdurulamaması sağ kalım oranlarını düşürebilir ve felç riskini artırır. Bu nedenle EUİ tedavisine yeterli cevap vermeyen hastalarda anemi için etkili bir tedavi bulunması önem taşıyor.

EUİ tedavisinden fayda sağlamayan hastaları tedavi etmenin en iyi yolu hakkında kanıtlar bulmak için literatürü taradık. İki araştırma bulundu: Birinde İV C vitamini diğerinde de yüksek akışlı diyaliz sıvıları muhtemel tedaviler olarak araştırıldı. Çalışmalar küçük (toplam 90 katılımcı) ve seçiciydi: Hemodiyaliz hastaları dâhil edildi, periton diyalizi hastaları dışlandı. Bu nedenle bu çalışmaların sonuçları KBY olup diyalize giren ve EUİ tedavisi alan tüm hastalar için geçerli olmuyor. Kanıt yokluğu EUİ’ye cevap vermeyen hastalarda alternatif bir tedavi belirleyemediğimiz ya da tavsiye edemeyeceğimiz anlamına geliyor.

EUİ tedavisine cevap vermeyen hastalar için kullanılan tüm tedavileri sistematik olarak değerlendirmek için daha güçlü ve titiz çalışmalar yapılması gerekiyor. Böylesi kanıtlar sağlanana kadar bu soruna yönelik bir tedavinin güvenle önerilmesi mümkün değil.

Kaynak

Badve SV, Beller EM, Cass A, Francis DP, Hawley C, Macdougall IC, Perkovic V, Johnson DW. Interventions for erythropoietin-resistant anaemia in dialysis patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD006861. DOI: 10.1002/14651858.CD006861.pub3

Orijinal özet için: Eritropoetin Direnç Anemi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv