Muayenehaneler İçin 3 Doktor Avukatlarıyla Danıştay’da

Türk Hekimleri Dostluk Ve Yardımlaşma Derneği (THDYD) ve birkaç hekimin 7 Nisan 2011 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’e karşı Danıştay’da açmış olduğu davaya bugün (25 Eylül) 9.30 da 15.Daire’de devam edildi.

Dr. Gazi Zorer, Av. Yılmaz Yazıcıoğlu, Dr. Murat Emanetoğlu, Dr. İbrahim Sözen

Son olarak 11 Temmuz 2013 tarihinde 14. kez değiştirilen Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları hakkında yönetmeliğin, 7 Nisan 2011 tarihli değişikliklerine itiraz edilmişti. Avukatımız Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu ile birlikte ve Özgür Hekimler Platformu yürütme kurulun üyesi ve THDYD başkanı Doç. Dr. Gazi Zorer, 2. başkan Dr. Murat Emanetoğlu ve genel sekreter D. İbrahim Sözen, Danıştay 15.daire’sindeki duruşmada hazır bulundular. Tek tek söz alıp, çalışma özgürlüklerimizi kısıtlayan bu değişikliklere karşı görüşlerini dile getirerek iptalini istediler.

Hatırlayacağınız gibi bu yönetmelik, özellikle muayenehanelerin fiziki şartları ile ilgili çok sayıda kısıtlama getirmişti. Kapı, asansör, merdiven, özürlü girişi, oda tanımlamaları gibi çok sayıda düzenleme yapılmıştı. Bunların bir kısmı için yürütmeyi durdurma kararları verilmişti. Ancak benzer sınırlamalar başka yönetmelik değişiklikleri ile sürdürüldü.

Yönetim kurulu üyeleri konuşmalarında, var olan muayenehanelerin kapatılması ve yeni muayenehane açılmasının fiilen yasaklanması anlamına gelen ve hekimlerin çalışma özgürlüklerini yok edecek, kamu ve özelde ucuz iş gücü sağlanmasına yönelik, hukuk dışı bu uygulamalarla ilgili hekimlerin mağduriyetini dile getirdiler, ayrıca bu düzenlemelerde hiçbir kamu yararının olmadığı, halkın hekimini seçme özgürlüğünün ve nitelikli sağlık hizmetlerine ulaşmalarının engellendiği hatta yok edildiğini çeşitli örneklerle anlattılar.

Duruşma ile ilgili karar Danıştay 15.Dairesi tarafından daha sonra açıklanacak.

Yorumlar

1. Ekrem Duman

27 Eylül 2013, 9:42 PM

Siyaseten Farklı Düşsek de..

Serbest Çalışma Hakkımız İçin:

”Çok Ses Tek Yürek” Ruhumuz Devam Ediyor..

Durmak Yok Mücadeleye Devam Dostlar

Son Paylaşımlar
Arşiv