Anevrizmal Subaraknoid Kanamada Yeni Kanamaları Azaltmak İçin Pıhtı Çözülmesini Önleyici İlaçlar

Cochrane derleme özeti

Subaraknoid kanama (SAK) beyin ve kafatası arasındaki beyne kan sağlayan damarların bulunduğu boşluk içine olan kanamadır. Buradaki kanamanın nedeni genellikle bu damarlardaki zayıf bir noktanın yırtılmasıdır. SAK felcin nispeten olağan dışı görülen bir nedenidir, ancak genellikle genç yaşlarda olur, hastaların yarısı 50 yaş altındadır. Sonuçlar genellikle kötüdür; Hastaların üçte biri kanamadan sonra ölür ve sağ kalanların 1/5’ine günlük aktivitelerinde yardım gerekir. SAK sonrasında toparlanmanın kötü olmasının önemli bir nedeni zayıflayan damardan ikinci bir kanamadır. Bunun orijinal kanama bölgesindeki pıhtının çözülmesine (fibrinolitik atktivite) bağlı olduğu düşünülür. Bu aktiviteyi azaltan antifibinolitik tedavi, yeniden kanamaları azaltarak SAK sonrası toparlanmayı iyileştirmek için ortaya çıktı.

Bu derlemeye toplam 1904 SAK hastasında bu ilaçların etkisini araştıran 10 araştırma dâhil edildi. Antifibrinolitik tedavi gerçekten de yeniden kanama riskini azalttı, ancak sürviyi ya da günlük aktivitelerde bağımsız olma ihtimalini iyileştirmedi. Bu, SAK’ın başka olağan komplikasyonlarından birinin artışına bağlı olabilir. Antifibrinolitik tedavinin SAK hastalarına rutin olarak verilmemesi gerektiği, ancak kısa vadeli tedavinin faydalı olup olmadığını belirlemek için yeni randomize araştırmalar gerektiği sonucuna vardık.

Kaynak

Baharoglu MI, Germans MR, Rinkel GJE, Algra A, Vermeulen M, van Gijn J, Roos YBWEM. Antifibrinolytic therapy for aneurysmal subarachnoid haemorrhage. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD001245. DOI: 10.1002/14651858.CD001245.pub2

Orijinal özet için: SAK’da Antifibrinolitik Tedavi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv