Deride İleri Aşama Primer T Hücreli Lenfoma Olan Hastalarda Allojenik Kök Hücre Naklinin Rolü

Cochrane derleme özeti

Derinin primer T-hücreli lenfoması (DTHL) Hodgkin dışı lenfoma denen kan kanserlerinin bir alt grubudur. DTHL olağan olarak ilkin deride ortaya çıkar. T lenfositlerinde kontrolsüz bir artış vardır. Hastaların çoğu 60 yaş üzerindedir. Diğer T lenfositi hastalıklarına kıyasla yavaş ilerler. Muhtemel gidişat ve sonuçlar daha iyidir. Ancak hala şifası bulunmuyor. DTHL’nin en sık görülen alt tipi mikozis fungoides olup erken aşamalarda yavaş gelişir. Ancak erken aşamadaki hastaların %20 kadarı kötüleşir ve tümör ileri aşamaya geçer veya Sézary sendromu denen bir tip lösemi gelişir. Bu durumda hastaların çoğunluğuna kemoterapi yapılır. Kemoterapide bir ya da fazla ilaç (monokemoterapi ya da polikemoterapi) kullanılabilir. Bazı hastalar tedavi başlangıcında iyi cevap verse de sıklıkla hastalık geri döner ve yaşam beklentisi belirsizdir. Bunun yanında çoğu hasta tedavinin şiddetli yan etkilerini yaşar.

Son birkaç yılda, birkaç makalede allojenik kök hücre nakli (alloKHN) denen bir prosedürden sonra kalıcı cevaplar bildirildi. Bu prosedürde hastaya bağışçıdan sağlanan kök hücreler nakledilir. Nakil öncesinde hastaya tümörü küçültmek için tedavi yapılır. Buna tam yoğunlukta ya da azaltılmış yoğunlukta hazırlama denir. Azaltılmış yoğunlukta hazırlamayla hastanın yüksek dozlu standart tedavi rejimlerinden kaçınması sağlanır. Bu tedavide etki eşdeğer ancak toksisite anlamlı derecede azalmış görünüyor. Azaltılmış yoğunlukta tedavi kullanımı, çoğunluğu yaşlı olan hastaların kök hücreyle tedavi edilebileceği anlamına geliyor.

T hücreli deri lenfoması olan hastalarda allojenik kök hücre naklinin standart tedaviye kıyasla etkisini derlemeyi amaçladık. Ancak kapsamlı araştırmalarımıza rağmen konuya ilişkin randomize kontrollü araştırma bulamadık. Bunun yerine ancak bazı vaka serileri ve klinik değerlendirmelerin özetini verebiliyoruz. Bu çalışmalar bu tedavinin sağladığı imkânlar ve kısıtlamaları net olarak değerlendirmemize izin vermedi. Ancak allojenik kök hücre naklinin bazı faydaları olabileceğini ve yan etkilerin kabul edilebilir olduğunu gösteriyor. Bu yüzden ileri DTHL hastaları için umut verici bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir ancak daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Schlaak M, Pickenhain J, Theurich S, Skoetz N, von Bergwelt-Baildon M, Kurschat P. Allogeneic stem cell transplantation versus conventional therapy for advanced primary cutaneous T-cell lymphoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD008908. DOI: 10.1002/14651858.CD008908.pub3

Orijinal özet için: Deride T Hücreli Lenfoma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar