Nöropatik Ağrı Veya Fibromiyalji Tedavisinde Topiramat

Cochrane derleme özeti

Nöropatik ağrı hasar görmüş sinirlerden kaynaklanır. Hasarlı dokulardan kaynaklanıp sağlam sinirlerle iletilen ağrı mesajlarından farklıdır. Bu ağrı farklı ilaçlarla tedavi edilir. Parasetamol ya da ibuprofen gibi ağrı kesici ilaçlar bu ağrıda etkili değildir, ancak depresyon ya da epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar bazı hastalarda çok etkili olabilir. Fibromiyaljiyle ilgili bilgimiz daha da az, ancak nöropatik ağrıyla aynı ilaçlara cevap verebiliyor.

Topiramat epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaç olup nöropatik ağrı ya da fibromiyaljide fayda sağlayabilir.

2013 Mayısında nöropatik ağrı ya da fibromiyalji tedavisinde topiramat kullanılan klinik çalışmaları aradık. Birkaç hafta boyunca topiramatı plaseboya karşı deneyen makul kalitede 4 araştırma bulduk. Araştırmalara alınan 1684 katılımcının tümünde de diyabetin neden olduğu sinir hasarına bağlı ekstremite ağrıları vardı.

Topiramat ağrıya fayda sağlamadı ve daha fazla yan etkiye neden olmak dışında plasebodan fark göstermedi. Yan etkiler nedeniyle çok sayıda hasta çalışmayı bitmeden terk etti. Plasebo alan 10 hastadan 1’ine kıyasla topiramat alan 3 hasta yan etkiler nedeniyle ilacı bıraktı.

Topiramatın diyabetik nöropatide ağrı ilacı olarak işe yaradığı gösterilemedi.

Kaynak

Wiffen PJ, Derry S, Lunn MPT, Moore R. Topiramate for neuropathic pain and fibromyalgia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD008314. DOI: 10.1002/14651858.CD008314.pub3

Orijinal özet için: Fibromiyalji Ve Nöropatik Ağrı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar