Uçak Yolcuları İçin Tıbbi Tavsiyeler

Bu makaleyi uçak seyahati öncesinde danışan hastalara cevap vermede aile hekimlerine fayda sağlar diye seçtim. Makale 1999 yılında Amerikan Aile Hekimi dergisinde yayınlamış. Yazarları American Airlines’in iki doktoru; biri Genel Tıbbi Direktör, diğeri Bölge Tıbbi Direktörü. İçerikteki bazı bilgi ve uygulamalar ABD’ye mahsus olabilir. Bizdeki hava yolu şirketlerinin sağlık kuralları ve uçaklardaki sağlık imkanları hakkında elbette bilgi yok. Ama iyi bir derleme ve yeterince güncel sayılabilir. Pubmed’de çok yenisini de bulamadım.

Am Fam Physician‘dan çeviri

Aile hekimlerinden sıklıkla yolculuğa hazırlanan hastalar için tavsiye istenir. 1986 tarihli Hava Taşıtları Faydalanma Yasası tıbbi sorunları olan daha çok sayıda yolcunun hava seyahatini seçmesini sağladı. Tüm ABD iç hat hava yollarının temel (ancak sıklıkla sınırlı) tıbbi donanım bulundurması istenir; uçuşla birlikte görülen birkaç fizyolojik stres, altta yatan tıbbi durumları olan yolcularda acil bakıma ihtiyaç duyma gereği yaratabilir. Solunum sistemi, kalp sorunları ve cerrahi sonrası durumları olan yolcular için tavsiyelerin kişiselleştirilmesi ve objektif test ölçülerine dayanması gerekir. Diyabetik, cerrahi sonrası hastalar veya KBB hastaları için spesifik tavsiyeler, hava yolunu bu insanlar için daha zararsız hale getirebilir. Scuba dalışından sonra dekompresyon hastalığı gelişimi ihtimalini minimize etmek için hava yolu seyahatinin ertelenmesi gerekir. Jet yorgunluğu için hızlı bir şifa bulunmamakla beraber bazı basit öneriler saat dilimlerini aşarak yolculuk yapanların seyahat konforunu artırabilir.

Aile hekimlerinden sıklıkla yurt dışına yapacakları ticari uçuş öncesinde hastaları için tavsiyeler de istenir ve bu tavsiye ihtiyacı artıyor. Ticari hava yollarını kullanan, özellikle de yaşlı, malûl veya kronik hastalığı olan yolcuların sayısının artışta olması temel hava-uzay fizyolojisinin anlaşılması gereğini artırdı. Ticari hava seyahati diğer taşıma yollarına kıyasla çok güvenli olmakla beraber, hava yolu ile seyahat edecek hastalara danışmanlık yaparken hem çevre hem de sağlık sorunları göz önünde olmalıdır.

1986 tarihli Hava Taşıtları Faydalanma Yasası(1), ABD Ulaştırma Bakanlığının tüm yolcular için güvenli taşıma ilkesi ile uyumlu olarak, malûl kişilere herhangi bir şekilde ayrımcılık yapılmadan davranılmasını garantiye alacak düzenlemeler getirmesini istiyor. Hava Taşıtları Faydalanma Yasası nedeni ile, tıbbi sorunları olup da geçmişte hava yolunu tercih etmemiş olan insanlar bu gün düzenli olarak bu yolu kullanmaya kalkışıyor. Ancak yasal tıbbi akseptans sorunları ortaya çıktığında, müdavi hekimden yolcunun uçuş için tıbbi yönden stabil olduğunu ve uçuş esnasında olağan dışı tıbbi yardıma ihtiyaç duymayacağını belirten bir tıbbi sertifika istenebilir. Bu tıbbi sertifika isteği, spesifik bir sağlık sorunu ile ilgili olarak hastadan sağlanan bilgilere dayanır veya gelen bir yolcu göze görünür şekilde hasta olduğunda istenir. Bu belirlemeleri yapan hekimlere Hava-uzay Tıp Birliği’nin “Hava yolu Seyahati için Tıbbi Rehber”(2) broşürü faydalı bir rehberdir.

Uçuştaki imkanlar

Federal Havacılık Kuralları tüm Birleşik Devletler hava yollarının, uçuşta görülebilecek acil durumlara karşı bir ilk yardım kiti ve içeriği belirli bir temel acil tıbbi yardım kiti bulundurmalarını gerektirir. (Tablo 1) Ancak kitlerin içeriği sınırlı olup sadece temel acil tedaviye yöneliktir, uzun uçuşlarda daha uzun süreli tedaviye veya kritik derecede hasta yolcuların tedavisine yönelik değildir. Uçuş esnasında tıbbi yardım kiti sadece ya uçakta bulunan ya da havayolunun tıbbi departmanından yerden havaya iletişim aracı ile bağlanan bir hekim yetki verdiğinde açılabilir. Buna ek olarak birkaç hava yolu şirketi uçaklara otomatik eksternal defibrilatörler yerleştirdiler ve personellerini kullanımı için eğittiler.

1998 tarihli Havacılık Tıbbi Yardım Yasası,(3) Federal Havacılık İdaresinin; karşılaşılan tıbbi durumların sıklığının analizine dayanarak gerekebilecek başka tıbbi donanım ve eğitimler hakkında çalışma yapmasını ve mevcut Federal Havacılık Kurallarının (FHK) değiştirilmesi için bir Kural Önerisi Bildirimi düzenlemesini ister.

Bazı hava yolları tıbbi acil durumlarda yardımı olacak çok çeşitli akut kardiyak yaşam desteği ilaç ve donanımı içeren daha güçlendirilmiş tıbbi yardım kitleri yerleştirmeye başladı.

Oksijen

Uçuşlarda acil oksijen desteği bulunur ancak akış hızları sınırlı olup 2 – 4 L/dakika arasında ve stok çok kısıtlıdır. Düşük akımlı oksijen gereksinen stabil durumdaki hastalar, tehlikeli kargo ile ilgili FHK kurallarına göre kendi oksijen tüplerini uçağa yükleyemezler (boş oksijen tüpleri bagaj olarak nakledilebilir). Çoğu hava yollarında ayarlanabilen (2-8 L/dakika) veya sabit (düşük akım 2 L/dakika, yüksek akım 4 L/dakika) akım ölçerler bulunur. Bu hizmet ücretlidir, ya kullanılan oksijen miktarı başına ücret alınır veya bilet kuponu ile (her binişte bir kupon) ücretlendirilir. Minimum 24-48 saat veya daha önceden temin şartı ile kişinin hekiminden, 8 000 fit rölatif kabin yüksekliğinde uçmasının tıbbi olarak uygun olduğunu; oksijen kullanım hızını, aralıklı veya sürekli olduğunu ve kullanılacak maske tipini (maske veya burun içi kanül) de belirten belge isterler.

Oksijen ya büyük tüp (3 228 L) veya küçük tüp (300 L) ile sağlanır Yolcuların aktarma yapılan şehirdeki medikal firmalar veya kendi yerlerindeki firma ile temasa geçerek havayolu duraklarında oksijenin en az 24 saat önceden hazır olmasını ayarlaması gerekir.

Çevre faktörleri Uçmak genellikle güvenli ve rahat bir seyahat olmakla beraber, modern ticari uçaklarda bazı çevresel ve fizyolojik streslere maruz kalmak mümkündür. Bunlar arasında uçuş öncesi aktiviteler, barometik basınç ve parsiyel oksijen basıncı düşüklüğü, uzun süre gürültü ve vibrasyona maruz kalma, türbülans, değişken hava dolaşımı, çevre ısısında değişimler, düşük nem, sirkadyen ritmde bozulma, uzun süreli hareketsiz postür ve değişen derecede düşük düzeyde radyasyon maruziyeti yer alır. Ek olarak, Birleşik Devletlerde tüm domestik uçuşlarda sigara içmek yasaklanmış olmakla beraber birçok uluslararası taşıma firmalarında sigara içimine hala müsaade ediliyor. Bu çevresel ve fizyolojik streslerin etkisini değerlendirirken uçuşun uzunluğu ve bilet sınıfı da göz önüne alınmalıdır.

Oksijen ihtiyacı

Ticari jet uçakları rutin uçuşlarda kabinde 5 000 – 8 000 fit arası bir rölatif yükseklik basıncı muhafaza edilir. FHK’ye göre uçulan en yüksek irtifada dahi 8 000 fit ortamının sürdürülmesi gerekir. Bu rölatif yükseklikte barometrik basınç 760 mm/Hg’den 560 mm/Hg’ye düşer ve normal insanlarda arteryel oksijen parsiyel basıncını 98 mm/Hg’den 60-70 mm/Hg’ye düşürür. Bu, oksihemoglobin dissosiyasyon eğrisinde %90 oksijen satürasyonuna denk gelen, basınç/satürasyon ilişkisinin dik bir eğim gösterdiği noktanın bir puan altına düşer. Sağlıklı bir insan için minimum kabul edilebilir PaO2 seviyesi olarak 50 – 55 mm/Hg’yi alırsak, uçuş öncesinde PaO2 azalması ile birliktelik gösteren kardiyovasküler, dolaşımsal ve pulmoner bozukluğu olan yolcular normal kabin basıncında kolayca hipoksemi belirtileri yaşayabilir. Bu nedenle semptomatik akciğer hastalığı gösteren yolcularda uçuş öncesinde arteryel kan gazları tayini tavsiye edilir.

Oksijen durumu bozuk birçok hasta, telafi edici hiperventilasyonla oksijenasyonunu artırabilmekle beraber, suplementasyona gerek olmadan yeterli oksijenasyon sağlayacak değer olarak uçuş öncesi deniz seviyesi PaO2 ölçüm değeri minimum 68-70 mm/Hg tavsiye edilir. Bu hastalarda uçuş öncesi ek değerlendirmeler olarak akciğer fonksiyon testleri, yüksek irtifa simülasyon testi yapılır ya da basitçe hastanın yürüme ve merdiven çıkması gözlenir. Ticari uçuşlardaki yüksek irtifalarda dış ortamdan alınan hava, oksijen içeriğinin düşük olması bir yana ileri derecede kurudur. Bu durum kabin neminin düşük, %10-20 arasında olmasına neden olur. Bu nem düşüklüğü en dikkat çekici olarak solunum yolları ve cilttekiler olmak üzere belli tıbbi durumları etkiler.

Kardiyovasküler hastalıklar

Hekimlere sıklıkla yakın geçmişinde MI bulunan veya başka kardiyovasküler hastalıkları olan ve seyahat etmek isteyen kişiler için tavsiye sorulur. Yakın zamanlarda miyokard enfarktüsünü izleyerek yurt dışına seyahat eden 196 yolcu üzerinde yapılan bir çalışma en çok komplikasyonun akut olaydan sonraki ilk iki hafta içinde uçanlarda görüldüğünü ve hava yolculuğunun dört haftadan fazla ertelenmesi için ciddi bir neden olmadığını telkin etti. Tavsiyeler değişmekle beraber bir çok uzman komplike olmayan MI sonrasında hastaların üç hafta içinde uçmamaları gerektiğinde anlaşıyor. Yolcunun risk potansiyeline belirlemeye yardımcı olmada iskemik semptomların yokluğunu belgelemek, prognoz ve fonksiyonel kapasitenin kestirilmesi için stres test fayda sağlar. Aritmi veya sol ventrikül disfonksiyonu ile komplike MI’lı hastaların seyahati daha da uzun süre, komplikasyonların yeterli kontrolü belgelenene kadar ertelenmelidir.

Perkütan transluminal koroner anjiyoplastiyi izleyerek yapılan hava yolculuğunun güvenliği gösterilmiş olmamakla beraber prosedürle ilgili komplikasyonlar olmadıkça bu hastalarda riskin düşük olması makul görünüyor.

Benzer şekilde yakın zamanda koroner arter bypas greftleme yapılmış hastalar, postoperatif gidişatın stabil olduğu varsayılarak yüksek riskli kabul edilmez. Ancak herhangi bir göğüs cerrahisinin ardından düşük atmosfer basıncına maruziyetin doğasında barotravma riski olduğundan hava yolculuğunun en az iki hafta ertelenmesi tavsiye edilir. Diğer kardiyak durumlar hava yolculuğu için özellikle kontrendikasyon olmamakla beraber tıbbi stabilite, semptomlar ve seyahati komplikasyon olmadan tamamlama ihtimalinin ferden değerlendirilmesi gerekir. Tablo 2’de ticari havayolu uçuşları için Hava-uzay Tıp Birliğince önerilen kardiyovasküler kontrendikasyonlar, tablo 3’te de kalp hastaları için genel seyahat tavsiyeleri bulunuyor

Gebelik

Özel yolcu kabul kuralları hava yollar arasında değişmekle beraber, genel olarak gebe kadınların beklenen doğum tarihi yaklaşırken hava yolu ile seyahat etmemeleri tavsiye edilir. Birçok hava yolu şirketi, eğer bildirilen beklenen doğum tarihi dört hafta içinde ise bir doktordan tıbbi sertifika ister ve hatta beklenen doğum tarihinin son yedi günü içinde kısa iç hat uçuşları dahi tavsiye edilmez. Bu uyarılar fetüsü bir zarara karşı korumaktan çok uçuş esnasında doğumu engellemek içindir, çünkü fetal dolaşım ve fetal hemoglobin, fetüsü rutin hava uçuşu esnasında desatürasyondan korur. Fetal hemoglobinin oksijene afinitesinin yüksek olması ve fetal oksijen hemoglobin dissosiyasyon eğrisinin şekli nedeni ile aynı oksijen parsiyel basınçlarında oksijen satürasyonunu muhafaza etmede fetüs erişkinden daha yetkindir.(10)

Yüzeyel ve derin tromboflebit insidensi, pıhtılaşma faktörlerinin düzeyinin ve venöz dilatasyonun artışı ile ilişkili olduğundan, gebe yolcular koridor koltuğu almalı ve mümkün oldukça kabinde yürümelidir. Bu yolcular özellikle dar yerde uzun süren oturma gerektiren uzun uçuşlarda germe ve izometrik bacak egzersizleri yapmalıdır.

Beklenmeyen türbülanslar bebeği riske sokabilir, gebeler otururken fetal yaralanma potansiyelini azaltmak için tercihan pelvis etrafını saran alçak yerleşimli kemer kullanmalıdır. Kabin neminin azalmasına bağlı dehidrasyon, araç tutması, intestinal gaz genişlemesi ve varış yerinde sağlık ve bakım sigortası varlığı dâhil diğer faktörlere de tıbbi dikkat sarf edilmeli ve uçuş öncesi gebe ile tartışılmalıdır.)11)

Komplike olmayan gebelikler için ticari uçaklarla uçmak genel olarak riskli olmamakla beraber, ciddi anemi, erken doğum, servikal yetmezlik, kanama ya da başka risk öyküleri olan gebelere uçmamaları önerilmelidir.

Derin ven trombozu

Hava yolculuğu “ekonomi sınıfı sendromu” olarak bilinen bir olay olan derin ven trombozu (DVT) gelişimi için bir risk faktörüdür. Alt ekstremitelerde hareketsizlik ve ödem, ortostatik stres ve koltuğun kenarında popliteal vene baskı DVT gelişimine yol açan faktörler olarak düşünülmekle beraber, belirtiler ve pulmoner emboli gibi komplikasyonlar sıklıkla seyahat sonrasındaki birkaç saat hatta birkaç güne kadar görülmez bu nedenle çoğu zaman yapılan hava yolculuğuna bağlanmaz. Sıvı alımında azalma ile birlikte görülen hemokonsantrasyon ve kuru kabin atmosferine bağlı su kaybı katkıda bulunan faktörlerdir.

Ek olarak obes, sigara içen veya oral kontraseptif kullanan hastalar ve başka risk faktörleri bulunanlar seyahat öncesinde risk artışı hakkında bilgilendirilmelidir. Koruyucu önlemler arasında mümkünse ayrı koltuk almak, destekleyici çorap giymek, uçuş esnasında düzenli yürüyüş yapmak, baldır kaslarına izometrik kasılma yaptırmak ve yeterli hidrasyonu korumak yer alır.(12,13)

Diyabet

Uzun hava yolu seyahatleri diyabetik hastalar için özelikle zorlayıcıdır, birkaç saat dilimi aşanlar için daha da zorlayıcı olabilir. Yemek saatlerinin ayarlanması, kendi kendine glukoz izlemi ve ilaç alma saatlerini düşünmek gerekir. Bunlar tip 1 diyabetli hastalar için özellikle önemlidir. Diyabetik hastalar uçuşta tüm ilaçlarını ve iğne, enjektör, şeker ölçüm aleti, bir acil glukagon kiti ve şeker tabletleri gibi donanımı birlikte bulundurmaları için uyarılmalıdır. Seyahat öncesinde özel diyabetik yemekler talep edilebilir. Seyahatte yanında, hekim tarafından yazılmış tanı, olağan ilaç dozları, enjektörle seyahat gerekliliği gibi durumları bildiren bir mektup ve “Diyabet Alarm Kartı” bulundurmak akıllıcadır.

İnsülin kullanımına kadar soğukta muhafaza edilmeli ancak asla dondurulmamalıdır. Bir ay içinde kullanılacaksa oda ısısında da muhafaza edilebilir.14 Bagaj bölümünde görülebilen ekstrem temperatürlere maruz kalmaması gerekir. Tablo 4’te diyabetiklere tavsiyeler ve önerilen malzeme listesi bulunabilir.

Transmeridyen seyahat esnasında kan glikozunu sık sık izlemek insülin dozajı için karmaşık hesap gerektiren ayarlardan daha pratik olabilir. Başka yöntemler olarak hastanın gün ve gece paternlerini varış zaman dilimine denk düşecek şekilde uçuş öncesinde yavaş yavaş ayarlamak şeklinde bir program veya seyahat günü başlayıp ve varıştan sonra devam edecek şekilde her gün değişen, yemek saatleri ve egzersize dikkat eden bir program uygulanabilir. Doğuya ya da batıya uçuşlarda insülin ayarlamalarına yol gösterecek algoritmalar bulunuyor. Doğuya uçuş nispeten kısa bir gün anlamına gelir ve daha az insülin gerekir. Buna karşın batıya uçuş daha uzun bir gün ve daha fazla insülin ihtiyacı demektir. Seyahate eşlik eden stres düşünülen herhangi bir formüle fazladan bir değişken ekler. İnsülin hastalarına kan glikozunun yanı sıra idrar ketonunu da sık sık izlemeleri önerilmelidir.

Kulak şikayetleri

Ticari uçuşlarda dahi normal olarak rastlanan ani kabin basınç değişiklikleri nedeni ile Östaki borularının veya sinüs ostiumlarının işlevini etkileyen herhangi bir tıbbi durum uçuş esnasında komplikasyona neden olabilir. Blokajın orta kulakta yarattığı negatif basınç ağrı, muhtemelen kulak çınlaması, baş dönmesi, işitme kaybı ve hatta kulak zarında yırtılmaya yol açan kısmi bir vakuma neden olur. Orta kulaktaki basıncın eşitlenmesinde bozukluk (barotitis) veya paranazal sinüslerdeki basıncın eşitlenmesinde bozukluk (barosinüzit) tipik olarak alçalışta görülür (15) orta kulak enfeksiyonu, effüzyon, akut veya kronik sinüzitler veya nazal konjesyon yaratan enfeksiyon ve alerjilerden kaynaklanır.

İç ve orta kulaktaki yapılara yakın zamanda uygulanan cerrahi prosedürler basınç değişimlerinden etkilenir ve uçuşa kontrendikasyon teşkil eder. Ancak yakın zamanda timpanostomi tüpü takılması, barotitis medya semptomlarından koruyucudur. Hastalara topikal ve sistemik dekonjestan kullanımı önerilmeli ve otoskopla kulak zarı gözlenerek etkin Valsalva manevrası yapabilmeleri sağlanmalıdır. Çiklet çiğnemek ve sık sık yutkunmak fayda sağlayabilir, bebeklere özellikle yükseliş ve alçalışta rahatsızlığı önlemek için biberon ya da emzik verilebilir.

Barodontaljiyi (basınç değişimine cevap olarak diş ağrısı) öngörmek zordur, ancak pulpa hastalığı olan hastalarda bazen olur.

Vestibüler duysal sistemle ilgili olarak taşıt tutması için şüpheli hastalara ya oral difenhidramin veya transdermel skopolamin verilerek profilaksi yapılabilir.

Hekimden yakın zamanda cerrahi prosedür uygulanmış yolcuların hava yolculuğu yapmak için yeterince stabil olduklarına dair sertifika istenebilir. Gittikçe artan oranda insan, ayaktan cerrahi girişim geçirip en kısa zamanda eve dönmek için özellikle seyahate çıkıyor. Havayolu şirketleri, Hava Taşıma Yasası gereği uçuşta olağanüstü tıbbi yardım gerekme ihtimali olmadıkça yolcuların binişine müsaade etmek zorunda olmakla beraber komplikasyon riskini azaltmak için seyahat mümkün olduğunca geciktirilmelidir.

Yakında abdominal, merkezi sinir sistemi, oftalmik veya torasik -cerrahi geçirmiş yolcular, kabin basıncı düşmesine bağlı olarak iç gazların genişlemesi ile birlikte görülen problemlere duyarlıdır. 8 000 m kabin basıncında barsak gazları %25 genişleyerek (2) yakın zaman önce ileus ile komplike abdominal cerrahi geçirmiş veya ince ya da kalın barsak obstrüksiyonu olan hastalarda dikişlerin atmasına, kanama ya da barsak perforasyonuna neden olabilir. Spesifik tavsiyeler değişken olmakla beraber, vücuda gaz verilmesi ile yürütülen herhangi bir laparoskopik veya cerrahi prosedür uygulamasından sonra en az 7-10 günlük bir bekleme prosedürü; diğer stabilite faktörlerinin de sağlanmış olması şartı makuldür.

Özellikle pnömotorakslı hastalar, hapsedilen gazların genişlemesi nedeni ile hava seyahatini iyi tolere edemez.

Uçak kabinlerinde mikroorganizma konsantrasyonu normal şehir mahallelerindekinden daha düşük olmakla beraber İmmün suprese transplant hastalarında enfeksiyon riski yüksektir.16

Anemili hastalar (yakında geçirilmiş cerrahi ya da travma nedeni ile akut tipte ya da dahili bir nedenle kronik tipte olsun) daha ileri değerlendirmeye alınmalı ve mümkünse seyahatin ertelenmesi önerilmelidir.

Genel olarak, hemoglobini %8.5 g altında olan herhangi bir kişiye, özellikle orak hücre anemisi hastalarına oksijen suplementasyonu önerilir.

Yakında scuba dalışı yapmış bir kişi dekompresyon hastalığı gelişim riski taşır, bu nedenle günde sadece tek dalış yapanların uçuştan önce en az 12 saat beklemeleri önerilmelidir. Çok sayıda dalış yapan ya da dekompresyon duruşlarına gerek duyulanlar için buna ek bir 24 saat daha beklemeleri önerilir.(2)

Jet yorgunluğu nispeten kısa süre içinde uzun mesafelere seyahate karşı bir fizyolojik reaksiyon olup semptomlardan korunmada yarar sağlayabilecek birkaç öneri bulunuyor (tablo 5).

Üriner kateter, beslenme sondası, pnömatik splint ve başka türden kapalı infüzyon cihazları gibi pnömatik komponentleri olan herhangi bir tıbbi cihaz gaz genişlemesinden etkilenir. Boş organ içine hava girmesini önlemek için tüm besleme ve infüzyon hortumlarının kapakları yükseliş ve inişte kapatılmalıdır. Genel olarak, yakında kırık geçirmiş ve usulünce alçı ya da atel yapılmış sağlıklı bir kişi için uçuşun uzunluğu sorun değildir. Ancak yeni uygulanmış alçı ya da fiberglas atelin, dolaşım problemlerini önlemek için iki katmanlı olması ve organda şişmeye müsaade edebilecek şekilde uygulanmış olması gerekir. Birçok hava yolu pnömatik splintlere müsaade etmez ancak kullanılırsa kalkış öncesinde tahmin edilen genişlemeye müsaade edecek şekilde biraz hava boşaltılması gerekir.

Seyahat edenlerin spesifik tıbbi durumları için rehberler tablo 6’da özetlenmiştir. Hava yolu ile seyahat eden hastalara riskler ve gerekli önlemler hakkında tavsiyelerde bulunmak sonuçta acil rota değişimleri veya tıbbi komplikasyonları önleyebildiği gibi yolculukları daha zevkli ve konforlu hale getirebilir.

Kaynak

Bettes TN, McKenas DK. Medical advice for commercial air travelers. Am Fam Physician 1999 Sep 1;60(3):801-8, 810.

Orijinal yazı için: Uçuş İçin Tıbbi Tavsiyeler

Yorumlar

1. Necmi Kurt

30 Eylül 2013, 1:35 PM

Güzel bir yazı ,eğer müsade ederseniz bu makaleden alıntı yaparak bir köşe yazısı yazmak isterim..Selam ve saygılarımla.

derya

30 Eylül 2013, 1:45 PM

Tabii Necmi Hocam, alıntı yaparsanız referans altta var zaten. Orijinal makaleye de ayrıca link koydum. Başarılar.

2. Murat Özer

09 Ekim 2013, 9:20 AM

Tebrikler eski olmasına rağmen güzel ve yararlı bir çeviri…

British Airways’ın ekteki sayfası da bu konuda bir fikir verici.

Öneririm.

http://www.britishairways.com/en-tr/information/special-assistance/medical-conditions

Saygılarımla…

derya

09 Ekim 2013, 1:14 PM

Çok teşekkkür ederim. Derya

Son Paylaşımlar