Laparoskopik Kolesistektomi Yapılan Hastalarda Karın Duvarının Kaldırılması

Cochrane derleme özeti

Laparoskopik kolesistektomi belirti veren safra taşlarının güncel olarak tercih edilen tedavisidir. Bu ameliyatte genellikle karın karbondioksit gazıyla şişirilerek (pnömoperiton) cerrahi aletler ve görüş için alan açılır. Bu sayede cerrah yapıları görür ve tanır. Ancak karnın şişirilmesi kalp ve akciğerlerin işlevin etkileyen çeşitli fizyolojik değişimlere neden olur. Bu değişimler gaz basıncı arttıkça daha da belirginleşir. Anestezi problemi riski düşük hastalarda genellikle iyi tolere edilir. Ancak önceden hastalıkları olanlar karın duvarının şişirilmesini tolere edemez. Bu durumda cerraha görüş sağlamak için alternetif bir yol olarak karın duvarının özel cihazlarla kaldırılması önerildi. Literatürde karın duvarının kaldırılmasını karbondioksitle şişirmeye karşı kıyaslayan tüm randomize kontrollü araştırma bilgileri gözden geçirildi. Tüm araştırmaları mümkün olduğunca belirleme ve bilgi toplamada hataları azaltmak için yöntemler kullandık.

Pnömoperitona karşı pnömoperitonla birlikte karın duvarı kaldırma

Bu kıyaslama tümünde de anestezi riski düşük toplam 130 katılımcılı 5 araştırmada yapıldı. Tümünde de kayırma hatası riski yüksekti. Duvar kaldırmayla birlikte pnömoperitonda çok düşük basınç kullanılırken kontrol grubunda standart basınç kullanıldı. Hiç bir hasta ameliyat sonucu ölmedi. Ameliyatla ilgili ciddi komplikasyon riskinde fark bulunmadı. Araştırmalarda yaşam kalitesi, günübirlik taburcu edilen hasta oranı ya da postop 4-8 saatler arasında ağrı raporlanmadı. Hiçbir hastada açık girişime dönüş gerekmedi. Ameliyat süresinde fark bulunmadı.

Pnömoperitona karşı karın duvarı kaldırma

Bu kıyaslama çoğunluğunun anestezi riski düşük toplam 774 katılımcılı 18 araştırmada yapıldı. Tüm araştırmalarda kayırma hatası riski yüksekti. Ameliyat sonucu kimse ölmedi. Ameliyatla ilgili ciddi komplikasyon oranında anlamlı fark bulunmadı. Araştırmalarda yaşam kalitesi ve postop 4 – 8 saatler arasında ağrı raporlanmadı. Ciddi ters olaylar, açık girişime dönülen hasta oranı ve günübirlik taburcu olan hasta oranında fark bulunmadı. Duvar kaldırmayla ameliyat pnömoperitona göre ortalama 7 dakika daha uzun sürdü.

Özet olarak, anestezi riski düşük hastalarda yapılan laparoskopik kolesistektomide pnömoperitona kıyasla karın duvarı kaldırma, hastaya yönelik sonuç ölçütlerinden hiçbirinde bir avantaj getirmedi. Karın kaldırma, operasyon süresini uzatarak masrafı artırabilir. Bunlardan dolayı rutin olarak tavsiye edilemiyor. Karın duvarı kaldırmanın güvenliği henüz kesinleşmedi. Çalışma tasarımları nedeniyle sistematik ve tesadüfi hatalı sonuçlara varma ihtimali olduğundan daha fazla RKA yapılması gerekiyor. İleride yapılacak araştırmalara anestezi riski yüksek hastaların alınması gerekir. Bunun yanı sıra sonuç ölçütlerinin körleme yapılarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Kaynak

Gurusamy K, Koti R, Davidson BR. Abdominal lift for laparoscopic cholecystectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD006574. DOI: 10.1002/14651858.CD006574.pub4

Orijinal özet için: Pnömoperiton Ve Karın Kaldırma

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv