Erken Doğan Bebeklerde Prematürite Retinopatisini Önlemede D-Penisillamin

Cochrane derleme özeti

Prematürite retinopatisi (PR), erken doğan bebeklerde görülen bir göz hastalığı olup ciddi bir problem olmayı sürdürüyor. Ağızdan verilen D-penisillamin, demir, bakır ve başka ağrı metallerle zehirlenmelere karşı olağan kullanılır. Araştırma çalışmalarında D-penisillamin, prematüre bebeklerde bilirubin yüksekliğine karşı kullanıldı ve tedavi gören bebeklerde PR daha az görüldü.

Bu sistematik derleme, D-penisillaminin PR ile ilgili sonuç ölçütleri, ölüm veya sinir gelişimine anlamlı bir yararını göstermedi. Bu durumda mevcut kanıtlara dayanarak PR’nin önlenmesinde D-penisillamin kullanımı tavsiye edilemiyor.

Kaynak

Qureshi MJ, Kumar M. D-Penicillamine for preventing retinopathy of prematurity in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD001073. DOI: 10.1002/14651858.CD001073.pub2

Orijinal özet için: Prematürite Retinopatisinde D-penisillamin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv