Esnek Çalışma Sistemi Zorunluluk, Ancak Tam Gün Yasası Bununla Bağdaşıyor mu?


Doç. Dr. Paşa Göktaş Develi’de doğdu. 1977 yılında Hacettepe Ü. Tıp Fakültesinden mezun oldu. Enfeksiyon H. ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimini Ankara Ü, Tıp Fakültesi ve Haydarpaşa Nümune EAH’de aldı. Doçent olduğu 1992 yılında Haydarpaşa Nümune EAH Enfeksiyon H. ve Klinik Mik. Şefliği’ni kazandı, bu görevi 2011 yılına kadar sürdürüp aynı yıl emekli oldu. 180 üzerinde yayını olan Dr. Göktaş bunlar dışında sağlık sistemi ve laboratuvarlarda kalite sistemleri ile ilgili yazılarını sürdürüyor. Dr. Göktaş, Tıp Laboratuvarları Derneği kurucu ve başkanı, Gelişim Tıp Laboratuvarları'nın yöneticisi, evli ve iki çocuk babası. Istanbul Tabip Odası 2012 seçimlerinde, Özgür Hekimler Platformu listesinden TTB delege adayı olan Dr. Göktaş halen platformun yöneticileri arasında yer alıyor.

Esnek çalışma sisteminin zorunluluk taşıdığında kuşku yok

Son dönemde birçok uzman, Türkiye için esnek çalışma sisteminin gerekli ve zorunlu olduğunu belirtiyorlar. Kadınların daha fazla iş yaşamına katılabilmesi, emeklilerin iş yaşamını sürdürebilmesi, Türkiye’nin üretim açığını giderebilmesi için çalışma yaşamında esnek çalışma modellerinin gerekli olduğu bildiriliyor.

Türkiye’nin işgücü yaşamı OECD’nin en katısı

Uzmanlar sık sık, Türkiyede iş gücü kurallarının OECD’nin en katısı olduğunu belirtiyorlar. Ve bu yasaların esnetilmesi ve uluslararası normlara uygun hale getirilmesini öneriyorlar. Bu katı kurallar nedeniyle, yabancı firmaların Türkiyeye gelmeye sıcak bakmadığını belirtiyorlar.

Türkiye OECD’nin en kalkınmış, en müreffeh ülkesi değil, hatta sonlarda. Ancak iş gücü kuralları yönündenen katı ve popülist olanı. Bu da ilginç bir tezat deniliyor.

Türkiye’nin firmaları neden büyüyemiyor?

Dikkat edilirse Türkiyenin firmaları fazla büyüyemiyor. Uluslararası firmalarla kıyaslandığı zaman Türk firmaları halen çok cüce kalıyorlar. Uzmanlar bunun nedenini de Türkiye’ de karlılığın az olması yanında, iş gücü kurallarının çok katı ve firmaların sermaye birikimi sağlamasına olanak tanımayan yapıda olmasına bağlıyorlar.

Örneğin, yine yabancı inceleme kuruluşlarının belirttiğine göre, şu anda Türkiye’ de mevcut firmaların tamamı kıdem tazminatlarını ödemeye kalksa, firmaların % 80’ den fazlası iflas ediyor. Çünkü böyle bir karlılıkları ve birikimleri oluşamıyor.

Çözüm konusunda arayışlar olması doğaldır

Bu konu popülist söylemlerle ve hamasi nutuklarla çözülecek bir konu değil. Yöneticilik yapanlar ve özellikle de küçük, orta ya da büyük boyutlu bir özel işletmenin sorumluluğunu yürütenler, konunun ne kadar ağır bir problem niteliğinde olduğunu biliyorlar ve çözüm bekliyorlar.

Bu nedenle de konu, sık sık gündeme geliyor.

Tam gün yasası bu anlayışla bağdaşıyor mu?

Esnek çalışma sisteminin Türkiye için gereklilik ve hatta zorunluluk taşıdığı konusunda neredeyse bu konuda görüş üreten uzmanların çok büyük çoğunluğu hemfikir olmuş durumdadır.

Aklın yolu birdir diyelim. Ortak akıl bu konuda doğru yolu buluyor görünüyor.

Ya Tam Gün Yasası? Tam Gün yasası bu anlayışın neresinde duruyor? Biz söyleyelim: Tam Gün Yasası’nın bu anlayışla uzaktan yakından ilgisi yok.

Tam Gün Yasası o kadar uyarıya rağmen, giden Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın nedendir bilinmez inatla, kimseyi dinlemeden, torbaya attırarak bir gecede çıkarttırdığı bir yasa. Eminiz bu yasaya oy veren milletvekilleri bile yasanın neler içerdiğini bilmiyorlar.

Akla mantığa aykırı beton gibi, kazık gibi bir yasa

Örneğin bir doktor istese bile saat 17.00’ den sonra doktorluk faaliyeti gösteremiyor. Çalışmak istese çalışamıyor. Batı ülkelerinde deneyimli doktorlar nişan verilerek 80 yaşlarında gururla ameliyat yönetirlerken, Türkiye’ de 65 yaşı geçen doktorların çalışması neredeyse yasaklanıyor ve çöplüğe gönderiliyorlar.

Açıkçası çalışmayı yasaklayan ve Türkiye’ye zararlı, akla mantığa ziyan bir yasa.

Yargı kuruluşlarının iptaline rağmen yine getiriliyor.

Zaten Anayasa Mahkemesi ve Danıştay gibi yargı kuruluşları çıkarılan Tam Gün yasasının ve buna ilişkin yönetmeliklerin birçok maddesini hukuka ve çalışma ilkelerine aykırı bularak iptal ettiler.

Nedense, Sağlık Bakanlığında Recep Akdağ’dan artakalan ekibin tam gün takıntısı bitmiyor. Muhtemelen yeni Sağlık Bakanını da yanılgıya sürüklüyorlar ki yeni Bakan Sayın Müezzinoğlu da ikide bir “Meclisin açılışında ikinci sıradaki yasa Tam Gün Yasası” diyor.

Emin misiniz Sayın Bakan? Bu bir şaka olmasın. İyi incelediniz mi? Yoksa diliniz mi sürçüyor? Şu soruların yanıtını verebilir misiniz?

1. Yargı kuruluşlarının kararlarından haberiniz var mı?

Çoğu maddesi Anayasa, çalışma özgürlüğü ve insan haklarına aykırı bulundu daha önceki Tam Gün isimli yasanın. Yenisi de pek farklı görünmüyor. Hukuka aykırı hükümleri tekrardan getirmekte neden böyle ısrarlısınız? Ya da farkında mısınız Sayın Bakan?

2. Esnek çalışma sistemiyle bu yasanın zıtlığının farkında mısınız?

Uzmanlar bas bas bağırıyor, “Türkiye’ye esnek çalışma sistemi gerekli” diye. Baştan sona yasaklarla, kısıtlamalarla, çalışma özgürlüğünü sınırlayan ve demokrasinin “d” sinden uzak anlayışıyla beton gibi bir yasa olan Tam Gün isimli acayip yasanın Türkiyenin gereksinimleriyle taban tabana zıt olduğunun ve esnek çalışma sistemi ile bağdaşır yanının olmadığının farkında mısınız?

Kim sizi yanıltıyor Sayın Bakan?

3. Tam Gün Yasası ile kamu Sağlık giderlerinin füze gibi yükseldiğinin farkında mısınız?

Mevcut yönetim süreci içinde, Türkiye’nin kamu sağlık giderleri 10 milyar TL’nin altından 70 milyar TL’lere geldi dayandı. Giderler, Tam Gün Yasası’ndan sonra füze gibi yükseldi.

Bu yasanın Türkiye bütçesine verdiği zararın ve halkın parasının çarçur edilmesine yaptığı katkının farkında mısınız Sayın Bakan?

Bir süre önce dediniz ki “Elhamdülillah paramız var. 70’ i veren Türkiye 80’ i de, 90’ı da verir”.

Ciddi olamazsınız Sayın Bakan. Uluslararası iklimin bu derece kırılgan olduğu, para bulmanın bu derece zor hale geldiği, Türkiyenin açıklarını kapatmasının giderek zorlaştığı ve dünyanın en kırılgan ülkesi ilan edildiği bir ortamda, bu kadar kolay ve sorunu hafife alır biçimde konuşamazsınız. Konuşursanız da uzmanlarca ciddiye alınmazsınız.

Daha fazla özen ve dikkat Sayın Bakan. Paranın başında oturan siz değilsiniz. Sorun bakalım paranın başında oturanlara. Onlar sizin kadar rahatlar mı? Ya da diken üzerinde oturduklarını mı söyleyecekler?

Sonuç

Esnek çalışma sistemi sağlık alanı için de gereklidir. Tam Gün Yasası esnek çalışma sistemi ile bağdaşmayan, taban tabana zıt, akıl dışı bir yasadır.

Tam Gün Yasası yerine esnek çalışma kurallarının sağlık alanına uygulanması, kamu sağlık giderlerini azaltacak ve Devleti rahatlatacaktır.

Sağlık alanının da demokrasiye gereksinimi vardır.

Katı ve totaliter uygulamalardan vazgeçilmelidir.

Yargı kararlarına saygı gösterilmelidir.

Çoğu kişi bur girişimlerin bazı grupların lehine rant amaçlı olduğunu düşünüyor. Bu söylentilere malzeme olunmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafsız ve objektif olmalıdır.

Son Paylaşımlar